Vlaams Belang gaat een belangenconflict indienen rond de abortuskwestie, zo maken ze bekend op hun website. Volgens Vlaams Belang wordt die kwestie misbruikt in het schaakspel rond de federale formatievorming, terwijl er in Vlaanderen helemaal geen meerderheid voor is. 

Het dossier van de abortuskwestie is symbolisch geworden voor de moeilijke federale formatievorming en het schaakspel dat er gespeeld wordt tussen de partijen. De liberalen lijken zich daarbij incontournable te voelen en proberen nu snel een verregaande versoepeling van de abortuswet door te drukken, op initiatief van de MR.

Belangenconflict? 

Vlaams Belang kijkt naar eigen zeggen met argusogen naar dat schouwspel. “Het voelt aan alsof met dit radicale voorstel ongeboren baby’s worden ingezet als pionnen op het schabouwelijk schaakspel van de federale formatie”, klinkt het. “De boodschap van de Franstaligen is duidelijk: ofwel rammen we Vlaanderen een regering door de strot die het niet wil, ofwel rammen we aparte wetten door de strot die Vlaanderen niet wil.”

Volgens hen is er dan ook sprake van een belangenconflict, dat kan worden ingeroepen als een parlement zich benadeeld voelt door een voorstel van een ander parlement. “Er is in Vlaanderen absoluut geen draagvlak”, zegt Chris Janssens, fractieleider voor het Vlaams Belang in het Vlaams Parlement. “Dit brengt de grootst mogelijke schade toe aan de belangen van Vlaanderen en de Vlamingen. Het moet gedaan zijn met de Franstalige minderheid die deze flagrante schendingen van menselijk leven en waardigheid opdringen aan de Vlaamse meerderheid.”

Woensdag zal Vlaams Belang dan ook zo’n belangenconflict indienen in het Vlaams Parlement. Indien dat voorstel een drie vierde meerderheid heeft, zal de procedure in het andere parlement 60 dagen opgeschort worden. CD&V, N-VA, Vlaams Belang en Open Vld hebben samen een drie vierde meerderheid. “Open Vld zal moeten kiezen; schaart het zich achter de Vlaamse meerderheid en ineens ook achter haar regeringsmeerderheid of kiest het voor Frans- en progressiefdolle avonturen van de abortuscoalitie?”, besluit Janssens.