“Wie op N-VA stemt krijgt er gratis de PS bij.” Dat zei Tom Van Grieken (VB) in  een eerste reactie op wat de partij als de “zoveelste aflevering in deze federale formatiesoap” omschrijft. Vlaams Belang reageert bijzonder scherp op het nieuws dat Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) door de Koning gevraagd werden om samen een regering te vormen.

Tom Van Grieken maakt alvast duidelijk dat ze een harde oppositie zal voeren indien de N-VA in een regering stapt waar ook de PS deel van uit maakt: “Voor de verkiezingen stelde De Wever klaar en duidelijk: ‘Het enige reële veto is een veto tegen de PS.’ Na de verkiezingen blijkt dat wie stemde voor N-VA, de PS er gratis bij krijgt”, reageert de VB-partijvoorzitter. 

Van Grieken toont zich bijzonder kritisch en wijst met de vinger naar de N-VA die door de vorming van een regering met ‘aartsvijand PS’ terugkomt op eerdere beloftes. Voor Van Grieken is het duidelijk dat de verkiezingsresultaten nog nooit zo Vlaams en rechts waren: “En nu, na bijna 580 dagen sinds de laatste volwaardige regering, gaat de N-VA nog maar eens een nieuwe poging wagen om België te depanneren, hand in hand met hun zogenaamde aartsvijand de PS?”

“Wrange nationale feestdag voor vele Vlaams-nationale kiezers”

Ook de timing van de aankondiging, net op de vooravond van de Belgische nationale feestdag, zint Van Grieken niet echt. Hij heeft het over “een extra wrange Belgische nationale feestdag voor vele Vlaams-nationale kiezers”

De partij van Grieken wijst tot slot op de voorbije beloftes van Bart De Wever om niet mee te werken aan een regering met de PS: “Wat hebben de kiezers van N-VA nog aan hun rechtse stem als ze kiezen voor De Wever, maar Magnette krijgen, de nog radicalere opvolger van Di Rupo? De Wever zei zelf dat ‘de dash’ al snel weg was uit de vorige regering met de MR en nu moet het ineens met de PS wel lukken? Wie gelooft die mensen nog?”

Koning Filip: “Het land vraagt een besluitvaardige stabiele regering”

Het Paleis, dat zich via de officiële audiëntie van Magnette en De Wever opnieuw op het speelvel van de regeringsvorming manoeuvreerde, verspreidde na afloop nog een verklaring dat zij de opdracht van Koning Filip aanvaard hebben om “de nodige initiatieven te nemen” met het oog op de vorming van een regering met een brede meerderheid in het parlement. Ook in zijn 21 julitoespraak had Koning Filip daar al op aangestuurd: “Het hele land vraagt dat er dringend een besluitvaardige en stabiele regering wordt gevormd.” 
Of dat ook snel zal lukken, moet de komende dagen en weken blijken.