Het Vlaams Belang eist de sluiting van het slachthuis in Torhout en wil de commissie dierenwelzijn samenroepen. Een klokkenluider contacteerde de partij omdat er opnieuw “wantoestanden in het slachthuis van Torhout” zouden plaatsvinden. Het slachthuis zelf zegt in een reactie aan Het Laatste Nieuws de beschuldigingen ernstig te nemen maar benadrukt “dat het slachthuis altijd de juiste voorgeschreven procedures volgt”.

De klachten zijn niet minnetjes. Zo zou onder meer de verdovingsput voor de varkens slecht functioneren waardoor “varkens levend gekeeld worden en in kokend water terecht komen”. Verder zou het slachthuis “bijzonder slecht de hygiënemaatregelen toepassen, terwijl het Federaal Voedselagentschap deze wantoestanden blijkt te tolereren“. 

“De praktijken bij Van Hoornwede zijn ver voorbij gebeurlijke ongelukken”, fulmineert Vlaams Parlementslid Els Sterckx (Vlaams Belang). Sterckx wijst erop “dat het slachthuis deze zomer nog en vorig jaar reeds negatief in het daglicht kwam”.

De nieuwe getuigenissen tonen aan dat het hier gaat om een structureel patroon van wangedrag en dierenmishandeling”. Sterckx wil dat het slachthuis, het personeel en het management grondig onderzocht worden: Tot de afloop hiervan moet gans het boeltje daar gesloten worden. Dit gebeuren is afschuwelijk en moet stoppen.”

Ook onze redactie kon het volledige beeldmateriaal bekijken. Daarop is inderdaad te zien hoe varkens niet volledig verdoofd lijken te zijn wanneer ze worden gedood. Een maand geleden postte Animal Rights al enkele fragmenten. De beelden zijn niet voor gevoelige kijkers bestemd. 

 

“Dronken medewerkers urineren in koelcellen” 

Philippe Maryssael, kwaliteitsverantwoordelijke bij Van Hoornwede reageert in Het Laatste Nieuws. Het bedrijf neemt de beschuldigingen ernstig. Maar hij benadrukt dat het slachthuis altijd de juiste voorgeschreven procedures volgt: “De voorbije drie jaar hebben wij tien tot vijftien inspecties gekregen. Ook vorige maand nog, nadat de filmpjes van Animal Rights opgedoken waren, hebben we controleurs over de vloer gekregen. Tijdens geen enkele van die controles zijn grote inbreuken vastgesteld. Het feit dat wij vandaag nog open zijn, is daarvoor het beste bewijs. Want mocht hier effectief dierenmishandeling vastgesteld zijn, dan zouden wij een sluiting opgelegd gekregen hebben.”

Volgens het Vlaams Belang neemt Van Hoornwede een loopje met de geldende regels rond hygiëne en volksgezondheid: “Zo worden er frequent zieke dieren geslacht […] Zelfs drachtige zeugen worden geslacht, wat evenzeer verboden is. De karkassen worden dan weer op houten paletten gelegd of vallen van haken op de grond.” En volgens de klokkenluider zouden “al dan niet dronken medewerkers urineren in de koelcellen waar de karkassen ophangen”

Erik Gillissen (VB): “Federaal Voedselagentschap lijkt medeplichtig”

Maryssael benadrukt dat het slachthuis in Torhout zeer strenge richtlijnen hanteert wat betreft het dierenwelzijn. “We begrijpen dat de beelden enorm choquerend kunnen zijn voor de mensen, maar wij doen er echt alles aan om dierenleed te vermijden. De voorbije jaren zijn de interne controles enorm verscherpt en wordt er heel streng op toegezien dat alles volgens de regels verloopt.” Volgens Maryssael worden varkens altijd verdoofd voor ze gekeeld worden: “Het kàn natuurlijk altijd dat er bij zo’n verdoving iets misloopt en dat een dier toch nog halvelings bij bewustzijn is, maar dat is dan een absolute uitzondering.

Kamerlid Erik Gilissen (Vlaams Belang) wijst met een beschuldigende vinger naar het Federaal Agentschap voor de Voedsel Veiligheid: “Het FAVV dient net om dit soort wantoestanden te voorkomen. Maar op basis van de getuigenissen van de klokkenluider lijkt het er eerder op dat het medeplichtig was aan de kwalijke praktijken in Torhout.”

De kritiek op de FAVV-inspecteurs is hard: “Ze zijn niet aanwezig op de werkvloer, maar worden wel betaald, en wie wel kritische opmerkingen maakte, werd blijkbaar niet meer ingeroosterd door FAVV Brugge.” Gillissen eist dan ook een volledige doorlichting van het bedrijf en van de werking van het FAVV. Het Vlaams Belang dringt intussen bij federaal minister Denis Ducarme (MR) en Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) aan om beide instanties beter te laten samenwerken.