Tijdens een pro-Palestijnse manifestatie vorige zondag in Brussel werden diverse haatboodschappen tegen joden geroepen. Burgemeester Close van Brussel veroordeelde de feiten al scherp en vroeg de Brusselse politie een onderzoek te starten. N-VA-Kamerlid Freilich kaartte de feiten op zijn beurt aan bij Unia, dat intussen aan onze redactie bevestigde “een onderzoek te hebben geopend”.

Op de manifestatie werd onder meer “Khaybar Khaybar, ya yahud, Jaish Muhammad, sa yahud” gescandeerd, wat zoveel betekent als “Joden, denk aan Khaybar, het leger van Mohammad keert terug”. De tekst verwijst naar de Slag van Khaybar, waar Mohammed volgens de islamitische overlevering een joodse gemeenschap versloeg. De leuze, die weinig aan de verbeelding overlaat, duikt wel vaker op bij islamistische groeperingen en tijdens pro-Palestijnse manifestaties.

De burgemeester van de Stad Brussel, Philippe Close (PS), veroordeelde maandag reeds publiek de haatoproepen en meldde dat er door de politie van Brussel een onderzoek werd opgestart. Ook het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties van België (CCOJB) had eerder al kritisch gereageerd op de anti-joodse slogans die tijdens de demonstratie tegen de annexatie van Palestijnse gebieden werden gezongen. Brussels Burgemeester Close verklaarde “de gebeurtenissen sterk te veroordelen” en vroeg de Brusselse Politie “de incidenten die niet in Brussel passen te onderzoeken”.

(Lees verder onder de tweet.)

Freilich schrijft brief aan Unia

N-VA Kamerlid Michael Freilich uitte gisteren op Twitter reeds zijn ongenoegen en lanceerde een duidelijke oproep aan Unia: “Gaan jullie nu wel klacht neerleggen? Ongelooflijk. Hartje Brussel afgelopen zondag: strijdkreet in het Arabisch om joden af te slachten! Paar jaar geleden veroordeelde rechtbank Antwerpenaar voor zelfde slogan en noemde dit ‘kromspraak’.”

In de loop van vanmiddag plaatste de N-VA’er ook een brief aan Unia: “Ik vestig uw aandacht op de historische context van deze slogan die verwijst naar een strijd tussen de vroege moslims en de joden in de zevende eeuw. Tevens vestig ik ook graag uw aandacht op een juridisch precedent naar aanleiding van gelijkaardige feiten die plaatsvonden in 2014 in Antwerpen en dewelke ook in beroep hebben geleid tot een bevestiging van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de dader.”

Het N-VA Parlementslid verwijst daarbij naar een incident van enkele jaren terug, waarbij Joods Actueel – in het verleden was Freilich daar hoofdredacteur – een interne e-mail van een jurist van Unia publiek had gemaakt. In die mail uitte een medewerker van Unia zijn ongenoegen over een vonnis van de correctionele rechtbank in Antwerpen. Daarbij werd een betoger veroordeeld wegens het scanderen van anti-joodse leuzen.

“Ik vind de veroordeling wegens het mee scanderen van een leuze uit de menigte hoogst problematisch”, aldus de medewerker in een interne mail aan zijn collega’s. “De personen die het initiatief namen om de leuzen te scanderen, werden niet geïdentificeerd. Ik verwacht dat de veroordeelde persoon die de leuzen enkel meezong, hoger beroep zal aantekenen en zal worden vrijgesproken. Het vonnis van de rechtbank is geen correcte toepassing van de antiracismewet. Het is kromspraak in plaats van rechtspraak.”

Unia opent dossier

In zijn brief vraagt Freilich ook uitdrukkelijk te worden geïnformeerd of Unia zich al dan niet burgerlijke partij zal stellen. Aan onze redactie bevestigde Unia dat een dossier werd geopend. De instelling onderzoekt naar eigen zeggen wat er precies is gebeurd. Unia-woordvoerder Denis Bouwen blijft wel voorzichtig: “Op basis van de feiten kan worden beslist om al dan niet juridische stappen te ondernemen. Het komt aan de raad van bestuur van Unia toe om, op basis van het dossier, te beslissen of Unia zich al dan niet burgerlijke partij stelt.”