De voorbije weken is Fedasil tientallen keren veroordeeld en gedwongen om asielzoekers op te vangen. Bij het begin van de coronacrisis werden de asielloketten tijdelijk gesloten, maar tientallen asielzoekers trokken naar de rechtbank en kregen gelijk. Dat meldt De Standaard.

Midden maart werd het loket van de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel gesloten nadat de Nationale Veiligheidsraad maatregelen had opgelegd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Aan die loketten staan vaak immers tientallen of zelfs honderden asielzoekers aan te schuiven, wat uiteraard ingaat tegen de richtlijnen van social distancing.

Rechtbank

Er werd een alternatieve procedure mogelijk gemaakt, waarbij asielzoekers online een afspraak konden maken om asiel aan te vragen. Dat volstond echter niet voor sommige asielzoekers, zij beslisten om naar de rechtbank te stappen en Fedasil via juridische weg te dwingen hun asielaanvraag te behandelen en opvang te bieden. 

De voorbije weken werd Fedasil zo tientallen keren veroordeeld, weet De Standaard. Het geven van opvang aan asielzoekers is immers verplicht van zodra een migrant aangeeft asiel aan te willen vragen. Staatssecretaris van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) bevestigt de veroordelingen en stelt dat ze worden nagekomen.  

Vluchtelingenwerk Vlaanderen reageert tevreden, en hoopt dat de veroordelingen iets veranderen. “Wij kaarten deze problemen al sinds maart aan, maar botsten de voorbije maanden telkens op een muur”, aldus directeur Charlotte Vandycke in VRT NWS. “Het is goed dat er maatregelen werden genomen worden om het eigen personeel te beschermen, maar deze procedure met online afspraken werkt niet: de drempels zijn veel te hoog en de mensen belanden wekenlang op straat.”