De 81-jarige voormalige NAVO-baas Willy Claes (sp.a) heeft aan inkomsten geen gebrek. Dat blijkt uit een jaarrekening van zijn vennootschap Cleuterpe.

Bij de balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB) werd de jaarrekening over boekjaar 2019 van de vennootschap Cleuterpe enkele dagen geleden neergelegd. Cleuterpe werd op 20 januari 2000 bij notaris Junius in Hasselt opgericht door socialist en vrijmetselaar Willy Claes en zijn toenmalige echtgenote Suzanne Meynen. Doelstelling van de firma: “Het verrichten van studiewerk voor derden.” Dat studiewerk is lucratief want in 2019 boekte de vennootschap een bedrijfswinst van 48.726 euro. Dat is niet slecht voor de vennootschap van een man die eind november 82 jaar wordt.

Coronacrisis

Interessant is de toelichting in de jaarrekening over de impact van de coronacrisis op de zakelijke activiteiten:

“Hoewel de coronacrisis zich gemanifesteerd heeft na de afsluiting van het boekjaar eindigend per 31/12/2019 en dit aldus een belangrijke gebeurtenis na balansdatum betreft zoals bepaald in artikel 3:6, § 1, 2° WVV wensen de bestuurders, in het kader van de informeringsplicht als bestuursorgaan, de aandeelhouders te informeren over de impact van voornoemde coronacrisis op de activiteiten van de vennootschap.

De impact van de coronapandemie op het openbare leven en de economie heeft vanzelfsprekend een invloed op de vennootschap zoals dit tevens geldt voor de overige ondernemingen. Hoewel onze vennootschap niet rechtstreeks getroffen is door de gevolgen van de uitbraak van het Covid-19 virus zal deze crisis naar verwachting ook een negatieve impact hebben op de financiële prestaties van de onderneming in 2020. Het bestuursorgaan kan de omvang van de gevolgen en de duur van de impact op dit ogenblik evenwel niet kwantificeren. In verband met de uitbraak van Covid-19 heeft de vennootschap voorzorgsmaatregelen genomen op basis van aanbevelingen en richtlijnen van officiële instanties.

De onderneming blijft haar bedrijfsactiviteiten dagelijks controleren en beoordelen en zal daar waar nodig te gepasten tijde bijkomende maatregelen nemen, hierbij rekening houdende met de ambtshalve opgelegde preventiemaatregelen. De bestuurders hielden eraan de aandeelhouders over hoger vermelde ontwikkelingen te informeren en verzoeken de algemene vergadering tevens om de toegelichte herstructureringsmaatregelen te ondersteunen en goed te keuren.”

Geen details

De onderneming geeft spijtig genoeg geen details over de bronnen van deze mooie bedrijfswinst in 2019. Wel weten we dat sinds Claes in 24 december 2003 in zijn burgerrechten werd hersteld, hij niet meer terugkeerde naar de actieve politiek. Wel vervulde (of vervult) hij sindsdien talrijke bestuursmandaten in socialistische gelieerde instellingen of in openbare instellingen zoals de nv De Scheepvaart, waarvan hij van 1997 tot 1999 en van 2006 tot 2014 de voorzitter was, de Limburgse distributienetbeheerder voor aardgas en elektriciteit Inter-Energa (het voormalige Interelectra) en de Vlaamse Opera.

Vanaf februari 2007 zetelde hij als onafhankelijk bestuurder in de raad van bestuur van warenhuisketen Carrefour Belgium, wat hem het misprijzen van enkele vakbondsmilitanten opleverde toen het bedrijf kort daarna zware saneringen aankondigde. Claes werd ook voorzitter van de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg, een associatie rond de UHasselt, en sinds oktober 2011 van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR), de Vlaamse koepelorganisatie van het hoger onderwijs.