De voltallige kamer keurde gisteren een resolutie goed die werd ingediend door de N-VA. De resolutie pleit voor de bescherming van religieuze minderheden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en vraagt de regering actie te ondernemen.

Het Midden-Oosten kent een opmerkelijke diversiteit aan kleinere religieuze gemeenschappen die zich er tot de dag van vandaag handhaven. Naast congregaties van joods-christelijke affiliatie is de regio ook de geboorteplaats van vele minder bekende pre-islamitische geloofsleren, zoals het zoroastrianisme, etnisch-religieuze gemeenschappen, zoals de jezidi’s in het noordoosten van Irak, en mystieke substromingen, zoals het alevisme.

Steven Creyelman (VB): “Meer focus op lot Oosterse christenen”

Een reeks amendementen van Vlaams Belang die de Turkse regering concreet tot actie aanmaanden haalde het niet. VB-Kamerlid Steven Creyelman: “Met onze amendementen hoopten we als Vlaams Belang meer focus op het lot van de Oosterse christenen en hun alarmerende situatie in het zuidoosten van Turkije te kunnen leggen.”

Creyelman gaat verder: “De Turkse overheid slaagt er immers niet in om de christenminderheid op haar grondgebied te beschermen. Meer zelfs. Het lijkt er sterk op dat Turkije gemakkelijkheidshalve de andere kant opkijkt wanneer de Oosterse christenen door de moslimmeerderheid worden belaagd. In sommige gevallen zou ik zelfs durven spreken van regelrechte intimidatie en willekeur.”

Creyelman verwijst daarbij naar de brandstichtingen in de streek van het Izla-gebergte, het historische dorp Miden en het historische klooster Deyrulzhafaran en de arrestatie van de Aramese monnik Aho Sefer Beliçen, abt van het Mor Yakub-klooster.

(Lees verder onder de tweet.)

Steven Creyelman (VB): “Turkije kijkt de andere kant op wanneer de Oosterse christenen door de moslimmeerderheid worden belaagd.”

N-VA ging niet mee in idee Turkse vergoedingen

De woordvoerster van Peter De Roover (N-VA) laat weten dat deze gisteren om gezondheidsredenen niet in de Kamer aanwezig was, waardoor de resolutie helaas niet werd toegelicht door de indieners: “Wat de amendementen van VB betreft hebben we het gros goedgekeurd omdat ze in het verlengde lagen van de geest van onze tekst. Beperkingen waren natuurlijk dat dit een aantal moeilijk te verifiëren feiten betreft, het zijn vaak gebeurtenissen die zelden of nooit de media halen. We gingen verder niet mee in het idee van de Turkse vergoedingen. Wel ligt het in onze intentie en die van onze resolutie dat de regering rechtstreeks of via haar diplomaten de Turkse regering zou aanmanen om te zorgen dat de daders gevonden en verantwoordelijk gehouden worden voor hun acties.”