Partijvoorzitters Joachim Coens (CD&V), Egbert Lachaert (Open vld) en Georges-Louis Bouchez (MR) hebben beslist om toch verder te gaan met de regeringsonderhandelingen. Er was wrijving ontstaan tussen CD&V en de Franstalige liberalen over het al dan niet stemmen van de abortuswet in het Parlement. Na crisisoverleg lijken de twee partijen weer door dezelfde deur te kunnen.

Het crisisoverleg ging vanmiddag door bij Lachaert thuis. Hij trad dus op als bemiddelaar om de twee andere partijleiders weer samen te brengen. Succesvol, zo blijkt, want de drie partijleiders hervatten nu de onderhandelingen. Daarbij zullen ze de focus leggen op het vormen van een volwaardige regering met een sterk herstelbeleid. De abortuswet zal niet meer in het parlement worden besproken. Alle ethische dossiers zullen nu meegenomen worden naar de onderhandelingen

“Sire, er zijn geen liberalen meer”

Ondanks dat er in het vormen van een regering terug schot in de zaak lijkt te komen, is niet iedereen hier mee gediend. Kristof Calvo (Groen) tweette: “Formatie sleept nu al jaar aan en nu wil men ook nog het parlement aan banden leggen. No way.” De fractieleider van Groen blijkt niet tevreden dat men de abortuswet niet meer laat stemmen door het Parlement. De reden is voor de drie voorzitters nochtans duidelijk: “Om discussies rond stemmingen in het parlement te vermijden, hebben alle partijen er belang bij dat er zo snel mogelijk een regering komt, die stabiliteit biedt voor ons land en de instellingen”, klinkt uit een mededeling. Maar volgens Calvo is dit een absolute verwaarlozing van de parlementaire democratie.

(Lees verder onder de tweet)

Ook Tom de Meester, PVDA-parlementslid in het Vlaams Parlement, tweette: “Sire, er zijn geen liberalen meer”. Hij merkt op dat het onnatuurlijk zou zijn voor liberalen om de vrijheid van hun parlementariërs te ontnemen. Bouchez antwoord op alle reacties met de tweet: “Accepteren om te spreken, wil niet zeggen dat men afziet van zijn principes.”