Al meer dan een jaar sleept de regeringsformatie aan. Momenteel is er wel een tijdelijke regering, de Regering-Wilmès, maar de volmachten die ze gekregen heeft lopen ook tot een einde. Na enkele gefaalde pogingen is het nu aan de zogenaamde drie koningen om een regering te vormen. Egbert Lachaert (Open Vld), Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) werken momenteel aan de zogenaamde Arizonacoalitie. Dat zou een samenwerking zijn tussen de christendemocraten, liberalen, de Vlaams-nationalisten van N-VA en de socialisten. Die hypothetische coalitie komt nu echter onder druk te staan door de nieuwe voorgestelde abortuswet.

Abortuscrisis in regeringsformatie

De Raad van State zou 30 dagen nodig hebben om een advies te geven. Dat lukte hen echter al binnen 7 dagen, waar niet iedereen blij mee is. De nieuwe versoepelde abortuswet, mits een paar amendementen, kan opnieuw voor het parlement verschijnen. Dat zet de Arizonacoalitie enorm onder druk. CD&V is namelijk fel tegen de abortusversoepelingen en voorzitter Joachim Coens probeert deze kwestie naar de regeringsonderhandelingen door te schuiven.

De abortusversoepelingen leidden eerder zelfs tot een soort kleine crisis. Georges-Louis Bouchez (MR) had namelijk zijn parlementsleden toegestaan om mee te stemmen met de abortuswet. De drie koningen en hun Arizonacoalitie kwamen daardoor aardig onder druk te staan. CD&V noemde de acties van MR namelijk “woord- en vertrouwensbreuk” waardoor de samenwerking dreigde te breken.

De donderwolken verdwenen en het vuur werd gedoofd, maar nu dreigt dit scenario zich te herhalen. Donderdag staat de abortuswet bijna zo goed als zeker opnieuw op de agenda. Het lijkt erop dat CD&V alvast de stemming opnieuw wil uitstellen. “Er moet meer respect getoond worden voor de gevoeligheden van potentiële coalitiepartners,” klinkt het. Het ziet ernaar uit dat Vincent Van Quickenborne (Open Vld) de stemming niet wil uitstellen. Tijdens ‘Het Journaal’ vertelde hij namelijk al dat ze “volgende week zullen stemmen”.

Uitstel mogelijk door proceduremisbruik

Er is echter wel een uitweg: een verzoek indienen voor amendementen. Daarvoor zijn slechts 50 zetels nodig. CD&V, CdH, Vlaams Belang en N-VA komen daar met gemak aan. Daardoor moet het voorstel opnieuw voor de Raad van State verschijnen. De stemming kan in theorie oneindig ver teruggeduwd worden. Maar als de stemming donderdag plaatsvindt, zal verzoening tussen de partijen alvast zeker geen gemakkelijke taak worden.