De Franstaligen – met name de PS – lijken nu zelf vragende partij voor een nieuwe staatshervorming. Na het opvallende pleidooi van Paul Magnette (PS) voor regeringsonderhandelingen met de N-VA, klinkt in de Franse Gemeenschap de roep om de financieringswet te herzien. Door de coronacrisis dreigt de begroting van de Gemeenschap immers zwaar in het rood te gaan. Frédéric Daerden (PS), minister van Begroting van de Franse Gemeenschap, trekt aan de alarmbel in De Tijd/L’Echo

Volgens politieke analisten stond het in de sterren geschreven dat de Franstaligen op termijn vragende partij zouden zijn voor een herziening van de financieringswet. Goed nieuws voor bijvoorbeeld de N-VA, want zo kan de partij in ruil daarvoor ook andere institutionele hervormingen eisen. De zaak lijkt nu mede door toedoen van de coronacrisis in een stroomversnelling te komen.

(Lees verder onder de tweet.)

Franse Gemeenschap moet op zoek naar geld

Zo trekt Frédéric Daerden (PS), minister van Begroting van de Franse Gemeenschap, aan de alarmbel in De Tijd/L’Echo. Door de coronacrisis stijgt het tekort van de Gemeenschap dit jaar van 708 miljoen euro naar 1,8 miljard euro. Omdat de Franse Gemeenschap – bevoegd voor cultuur en onderwijs in Wallonië en Brussel – volgens Daerden zelf geen belastingen kan innen of moeilijk kan besparen, moet men dit jaar 1,4 miljard euro lenen op de financiële markten.

Voor de crisis bedroegen de schulden van de Franse Gemeenschap 76 procent van het budget, dit jaar stijgt dat tot meer dan 96 procent en tegen 2024 loopt dat op tot maar liefst 130 procent.

Herziening financieringswet

De Franse Gemeenschapsregering is volgens Daerden volledig afhankelijk van een dotatie van de Belgische federale overheid. “In plaats van met 1,3 procent te stijgen daalt die met 10,3 procent”, stelt Daerden. Dat komt neer op een verlies van 1 miljard euro. Daarom pleit hij voor een hervorming van de financieringswet, die voorziet hoeveel de deelstaten vanuit het Belgische niveau toegestopt krijgen. “De financieringswet beantwoordt niet aan onze noden. Niet omdat we geld verspillen, maar omdat de financiering niet volstaat om onze missie te volbrengen”, zegt de minister. 

De timing van het pleidooi is opvallend. Gisteren gaf PS-voorzitter Paul Magnette aan dat hij dan toch bereid was met de N-VA te onderhandelen over het vormen van een regering. Ook een nieuwe staatshervorming behoorde volgens hem tot de mogelijkheden. We zien dat de staat vandaag niet meer goed werkt, dat de versnippering van bevoegdheden van een hallucinante complexiteit is”, stelt Magnette. Op die manier zijn de Franstaligen zelf vragende partij voor een nieuwe staatshervorming.