Vandaag staat bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) de Black Lives Matter-beweging centraal. In verschillende programma’s komt het thema ‘racisme’ terug waarbij het grote ‘Racismedebat’ de belangrijkste show zal zijn. Hoewel er veel kritiek is op het programma vanuit alle hoeken van de samenleving, is de kritiek vanuit de anti-racismelobby het meest opvallend. De presentator van het Racismedebat, Jort Kelder, wordt er onder andere van beticht zelf te heulen met racisme. Een aantal anti-racismeorganisaties organiseert daarom vanavond gelijktijdig zelf een debat.

Het Racismedebat van vanavond zal plaatsvinden in het programma De Stelling van Nederland. Hierin zullen verschillende gasten, onder leiding van presentator Jort Kelder, zich bezighouden met de stelling: ‘Het huidige racismedebat drijft Nederland uit elkaar.’ De vrouw die achter de organisatie zit, NPO-bestuursvoorzitster Shula Rijxman, zegt hierover: “Discriminatie, racisme; alle vormen van uitsluiting tolereren wij niet. Nu niet, nooit niet.” Ook is Rijxman van mening dat er in de toekomst nog veel meer van dit soort programmeringen moeten komen. Ze stelt: “Het blijft natuurlijk niet bij één themadag. Ik heb het al jaren gezegd en zal dat ook blijven doen. We moeten diverser worden in al onze uitingen. Onze omroepen zitten in de haarvaten van onze maatschappij en de weerslag daarvan zal ons publiek blijven zien en horen.”

(Lees verder onder de tweet)

Ontevreden over de presentator

Toch kan de wereldverbeterende insteek van mevrouw Rijxman niet bij iedereen op sympathie rekenen. Volgens het ‘Black Renaissance Collectief’ is de keuze voor gespreksleider Jort Kelder namelijk een slechte keuze. Ze stellen onder andere: “Wij vinden dat racisme geen stelling is om te verdedigen of te bestrijden. Racisme is geen mening maar een moorddadig systeem wat al eeuwenlang stelselmatig Zwarte mensen (let op: hoofdletter) uitbuit, uitsluit, onderdrukt en generationele trauma’s heeft veroorzaakt. Door Jort Kelder het debat te laten leiden zijn wij van mening dat er dus kennelijk iets verdedigd moet worden bij witte mensen (geen hoofdletter) om zich racistisch te mogen uiten?”

Ook stellen de critici van het collectief dat presentator Kelder in het verleden enkele controversiële uitspraken heeft gedaan. Zo zou hij bijvoorbeeld kritiek hebben gehad op het feit dat hij op zijn huidkleur werd aangesproken. Daarnaast zou hij eens hebben gevraagd aan een politicus of hij “de verkleuring van Nederland te snel vindt gaan.” Allerbelangrijkst is desondanks nog wel dat de anti-racismeactivisten meneer Kelder ervan beschuldigen een sympathisant van het rechts-conservatieve Forum voor Democratie te zijn. Het Black Renaissance Collectief roept haar achterban daarom op om het Racismedebat massaal te boycotten.

(Lees verder onder de tweet)

Parallelgesprek in Amsterdam

Om alsnog een gesprek te hebben die wel voldoet aan de eisen van de activisten, organiseert kunstenares Patricia Kaersenhout een alternatief. Met als thema: ‘The master’s tool will never dismantle the master’s house‘, zal er gepraat worden over alle obstakels die er nog zijn om racisme af te schaffen. Volgens Kaesenhout moeten de deelnemers vooral niet gaan debatteren, maar juist met elkaar in gesprek gaan. Hierbij stelt ze dat men aan Groot-Brittannië een voorbeeld kan nemen.