Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zal de bevolking in Nederland groeien van 17,4 miljoen inwoners nu, naar 19,3 miljoen inwoners in 2050. Bijna 90% van deze groei is te verklaren door migratie. De overige groei vindt net zo goed plaats onder mensen met een migratieachtergrond. Dit betekent dat het aandeel van de autochtone Nederlandse bevolking steeds verder zal krimpen. Om precies te zijn: van 76% in 2020, naar 64% in 2050.

Volgens het rapport zal Nederland in de toekomst drukker, grijzer en diverser” zijn. Hoe de Nederlandse bevolking er rond 2050 precies uit zal zien, is nog niet te zeggen. Desondanks zullen in alle scenario’s het aandeel ouderen, het aantal mensen een migratieachtergrond en het aantal huishoudens toenemen. De Nederlandse staat kan invloed uitoefenen op deze drie ontwikkelingen – toch is deze invloed maar gering. Zo zou Nederland bijvoorbeeld veel migranten niet kunnen weigeren door internationale verdragen.

(Lees verder onder de tweet)

Aandeel allochtonen stijgt

De meest uit het oog springende ontwikkeling is het feit dat er steeds minder autochtone Nederlands zullen zijn. Niet alleen komen er steeds meer migranten naar Nederland – de autochtone Nederlandse bevolking heeft zelf ook een negatief geboortecijfer. Het resultaat hiervan is dat meer dan een derde van de Nederlandse bevolking in 2050 een migratieachtergrond zal hebben. Door de indeling van ‘migratieachtergrond’ lijkt het erop dat migratie uit de EU verantwoordelijk zal zijn voor de grootste groei. Desalniettemin is veruit de grootste bevolkingsgroei van niet-westerse origine.

Een andere ontwikkeling is dat het aantal ‘oude Nederlanders’ zal toenemen. Zelfs als de levensverwachting niet verder toeneemt, zal het aantal 80-plussers op zijn minst verdubbelen. Hierbij komt dat het aantal 65-plussers ook toeneemt. Het rapport noemt het dan ook ‘een dubbele vergrijzing’. Ook neemt het aantal huishoudens toe in Nederland. Dit is deels te wijten aan migratie, maar eveneens doordat steeds meer mensen alleen wonen.