Volgens NAVO Secretaris-Generaal Jens Stoltenberg moet de alliantie ‘globaler’ worden in de toekomst. De dreigingen van het terrorisme en de coronapandemie spelen hierin een rol. Nog veel belangrijker is alleen de opkomst van China. Hoewel de secretaris-generaal van mening is dat China niet als een vijand geldt, hanteert het land wel waarden die haaks staan op westerse waarden. Als voorbeeld noemt Stoltenberg de Chinese reactie op Australië nadat het opriep tot een onafhankelijk corona-onderzoek.

Stoltenberg schetst een beeld van waar de NAVO moet zijn over tien jaar. Centraal hierbij is zijn visie voor een ‘globale aanpak’. Volgens de secretaris-generaal hebben ontwikkelingen die ver weg van de alliantie ontstaan, wel invloed op de NAVO. Een voorbeeld hiervan is het coronavirus dat het hardst toesloeg in de lidstaten. Maar ook voorkomen van conflicten in de derde wereld is van belang. Stoltenberg stelt: “Preventie is beter dan interventie.”

(Lees verder onder de video)

Onderdrukking en pestgedrag

De belangrijkste reden waarom de NAVO zich ‘globaler’ moet opstellen is de opkomst van China. “China is binnenkort de grootste economie van de wereld. Het staat voorop in nieuwe technologieën en het staat met zijn defensiebudget op de tweede plaats in de wereld,” zo meent Stoltenberg. Volgens de NAVO-leider zitten er dan ook voor- en nadelen aan deze opkomst. De voordelen bevinden zich voornamelijk in het economische domein – maar daarmee lijkt ook alles gezegd. Hoewel China geen vijand is, is het land geen democratie, geen vrij land en geen rechtsstaat.

“We zien het in Hong Kong, waar de nieuwe veiligheidswet de autonomie en de vrijheid van de burgers ondermijnt. Met het vastzetten van tienduizenden Oeigoeren in zogeheten ‘heropvoedingskampen’. Met het gebruik van AI en gezichtsherkenning om op Chinese burgers toezicht te houden en ze te controleren. En slechts een maand geleden zagen we het. Toen China economische sancties oplegde aan Australië nadat het opriep tot een onafhankelijk onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus,” aldus Stoltenberg. Er is dan ook een patroon te ontdekken volgens de NAVO-leider. Een patroon van onderdrukking in China zelf en van pestgedrag in internationale betrekkingen.

Samenwerking westerse wereld

Om onze samenlevingen veilig te houden, roept de alliantieleider op om als Europa en Noord-Amerika nog nauwer samen te werken. Hier moeten ook landen bij betrokken worden, die niet van de NAVO lid zijn. Als voorbeelden noemt hij: Zweden en Finland, maar ook: Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea en Japan. “De NAVO blijft de hoeksteen voor onze collectieve veiligheid. En dankzij NAVO kunnen we in vrede blijven leven,” eindigt Stoltenberg.