In Italië zijn zondag meer dan 200 pas aangekomen bootmigranten weggelopen van hun verplichte quarantaine. Dat meldt VRT NWS. Migranten die met bootjes vanuit Afrika naar Europa komen moeten nu altijd twee weken in quarantaine om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

Sinds de explosie van de asielcrisis in 2015 proberen ieder jaar tienduizenden migranten vanuit Afrika de oversteek te wagen naar Europa. De uitbraak van het coronavirus legde die illegale migratie drie weken droog, maar daarna steeg het aantal illegale migranten fors. Het coronavirus leek dus opvallend genoeg nog meer migranten naar Europa te duwen. 

Verplichte quarantaine

Eerder bleek al dat die migranten regelmatig besmet zijn of waren met het covid-19. Daarom besloot de Italiaanse regering om alle bootmigranten die in Italië aankwamen steeds verplicht twee weken in quarantaine te plaatsen. Maar niet alle migranten hebben daar evenveel zin in. De voorbije dagen vluchtten migranten vanuit verschillende opvangcentra weg van die verplichte quarantaine.

Zondag ontsnapten bijna 200 migranten uit een opvangcentrum in het centrum van Sicilië. Maandag wisten opnieuw enkele tientallen migranten te ontsnappen uit opvangcentra aan de Italiaanse westkust. 

Italiaans minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio reageert boos. “Migranten of niet, als het Italianen waren geweest, zou ik hetzelfde hebben gezegd. Het gaat om een kwestie van algemene gezondheid, Het coronavirus is nog niet verdwenen”, aldus Di Maio op Facebook.

Vanwege het groot aantal migranten dat bijna iedere dag aankomt in Italië, is de toestroom moeilijk bij te houden voor de Italianen. De Italiaanse regering heeft daarom beslist om militairen te sturen naar de plaatsen waar veel migranten aankomen, om de opvangcentra te bewaken en de toestroom in goede banen de leiden.