De Belgische koning is bij machte om straffen te verminderen of kwijt te schelden. Het zijn vooral Franstaligen die dergelijke genadeverzoeken indienen. Dat blijkt uit cijfers die Marijke Dillen (Vlaams Belang) opvroeg aan minister van Justitie Koen Geens (CD&V). De Vlaams-nationalistische partij hoopt komaf te maken met de praktijk.

Artikel 110 van de Belgische Grondwet bepaalt dat de koning bij machte is om straffen, uitgesproken door rechters, te verminderen of kwijt te schelden. Uit navraag van Vlaams Belang-Kamerlid Marijke Dillen bij minister van Justitie Koen Geens (CD&V) blijkt dat in 2018 1.095 nieuwe genadeverzoeken werden ingediend.

Vooral Franstaligen die genadeverzoeken aanvragen

Uit dezelfde cijfers blijkt dat het vooral Franstaligen zijn die genadeverzoeken indienen en bevestigd zien. In 421 gevallen was de aanvrager een Nederlandstalige, tegenover 674 Franstaligen. Dertien van die verzoeken werden effectief ingewilligd – drie Nederlandstalige en tien Franstalige.

Het daaropvolgende jaar steeg het aantal aanvragen licht. Toen werden er 1.232 genadeverzoeken ingediend. Ook in 2019 was de meerderheid van de aanvragers Franstalig. Zeven keer werd effectief genade verleend – vier keer aan een Franstalige en drie keer aan een Nederlandstalige. 

Dillen: “Zijn genadeverzoeken nog wel van deze tijd?”

In alle gevallen dat genade verleend werd, ging het om verkeersovertredingen zoals rijden zonder rijbewijs of het overtreden van snelheidsbeperkingen. Los van het feit dat hiermee een bijzonder slecht signaal wordt gegeven naar de verkeersveiligheid toe, moeten we ons de vraag stellen of de genadeverzoeken nog wel van deze tijd zijn”, zegt Dillen. “Een monarch die op eigen houtje de rechtsspraak van de onafhankelijke rechterlijke macht ondermijnt, past toch niet in de 21ste eeuw?

Vlaams Belang wil komaf maken met de praktijk. De Vlaams-nationalistische partij zal een voorstel indienen in de Kamer om het bewuste Grondwetsartikel te schrappen.