Om de twee jaar publiceert hr-dienstverlener Randstad een rapport over de Belgische arbeidsmarkt. In ‘Het verdriet van de Belgische arbeidsmarkt’ schetst arbeidsmarktexpert Jan Denys ook dit jaar een ontnuchterend beeld. Zo blijft België achteroplopen op de rest van Europa en blijven de verschillen tussen Vlaanderen en Franstalig België erg groot.

Hoewel de werkzaamheidsgraad in België er twee procentpunt op vooruitging – van 68,5 naar 70,5 procent – was dit niet genoeg om de kloof met de rest van Europa te dichten. Ook daar was er een immers een gelijkaardige vooruitgang van 72,1 naar 73,9 procent. Ons land blijft in zijn totaliteit tot de slechtsten van de Europese klas behoren. Op 28 landen staan we slechts op de 24ste plaats.

(Lees verder onder de tweet.)

Werkzaamheidsgraad in Brussel bijna slechtste van heel Europa

De regionale verschillen zijn desalniettemin enorm. De slechte Belgische werkzaamheidsgraad wordt dan ook vooral verklaard door de erbarmelijke situatie in Wallonië en Brussel. Zo bedraagt deze 75,5 procent in Vlaanderen, 64,6 procent in Wallonië en 61,7 procent in Brussel. Het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië en Brussel bedraagt dus respectievelijk maar liefst 11 en 14 procentpunt. Brussel scoort na Griekenland het slechtste van de gehele Europese Unie.

Hoewel Vlaanderen het stukken beter doet, sluit de regio dichter aan bij het Europese gemiddelde dan bij de topregio’s die het ambieert na te bootsen. Toch was er sterke verbetering bij de werkzaamheidsgraad bij jongeren, 55-plussers en buitenlanders van buiten de Europese Unie. Vrouwen gaan er dan weer in heel België op vooruit.

Minder dan één op drie allochtonen aan de slag in Wallonië

In vergelijking met de rest van de Europese Unie blijft de werkzaamheidsgraad van allochtonen erbarmelijk. Van de buitenlanders die buiten de Europese Unie geboren zijn is slechts 43,2 procent aan het werk, een stijging van minder dan twee procentpunt ten opzichte van het vorige rapport. In de rest van de EU bedraagt dat cijfer 60,6 procent, een verschil van maar liefst 17,4 procentpunt.

Ook hier zijn enorme regionale verschillen vast te stellen. In Vlaanderen bedraagt de werkzaamheidsgraaf van buitenlanders van buiten de EU immers 60,6 procent. In Brussel bedraagt dit 41,9 procent. In Wallonië is dit cijfer ronduit schokkend: slechts 32,1 procent, of minder dan één op drie.

Hoewel de kloof met de rest van Europa kleiner werd, heeft België nog altijd heel wat minder tijdelijke arbeidscontracten dan de rest van het continent. “In tegenstelling tot de hardnekkige perceptie is er geen sprake van een ongebreidelde flexibiliseringstendens”, schrijft Randstad.