De keuze om de uitbouw van een corona-app toe te vertrouwen aan het kleine en relatief onbekende bedrijfje DevSide doet her en der de wenkbrauwen fronsen. Daarover bericht onder meer De Tijd

De Tijd omschrijft de keuze van de overheid om de uitbouw van een corona-app toe te vertrouwen aan de Mechelse softwareontwikkelaar Ixor, maar vooral ook aan het klein bedrijfje DevSide, als “enigszins verrassend”. Ook Proximus en het Duitse IT-bedrijf SAP zouden interesse gehad hebben, maar SAP zou naar verluidt te weinig bereidheid hebben gehad om een succesvolle bestaande Duitse ‘Corona-Warn’ app, al 15 miljoen keer gedownload intussen aan te passen aan de Belgische IT-infrastructuur. Lokale adaptatie wordt de grote uitdaging bij de ontwikkeling, naast het ontwerpen van de juiste gebruikersinterface. 

De keuze voor Devside veroorzaakte intussen diverse kritische reacties. Het bedrijf blijkt relatief klein van omvang en beschikt slechts over een balans­totaal van net onder de 700.000 euro. Ook over enkele getuigenissen op de LinkedIn pagina worden vragen gesteld. Een alerte Twitteraar merkte op dat bepaalde foto’s van ‘klanten’ ook op diverse andere webpagina’s met andere namen verschenen. Dit zou er op kunnen wijzen dat het gaat om ‘gefabriceerde’ getuigenissen. Thomas Smolders ontdekte zo dat het bedrijfje amper 12 volgers op Facebook en 18 volgers op Twitter heeft.

Media en politiek stellen vragen

Zowel vanuit de pers als vanuit de politiek kwamen onmiddellijk een aantal vragen naar boven. Ook de timing verbaast, terwijl op 23 april Minister De Backer nog verklaarde dat de focus lag op de manuele contacttracing, zijn we dus intussen alweer drie maanden verder, en wordt nu dan toch gekozen voor een tracing app. 

Het Nieuwsblad werpt op dat blijkbaar “ondernemer Jean-Paul de Ville de Goyet naast adellijk bloed ook heel wat adelbrieven op tafel wist te leggen?” Volgens de krant zou de kostprijs van de app, minder dan een miljoen euro bedragen, en enerzijds “spotgoedkoop” zijn  maar anderzijds “toch een gigantische som voor een zelfs in het wereldje totaal onbekend bedrijf dat op zijn website uitpakt met lovende recensies die enkel vragen oproepen”.

Vlaams Belang: “Keuze doet wenkbrauwen fronsen”  

Ook oppositiepartij Vlaams Belang toont zich zeer kritisch en spreekt van een “eerder obscuur bedrijfje”“Het gunnen van deze belangrijke opdracht aan een bedrijfje van iemand die zich met elektrische deelsteps bezig houdt, doet meer dan de wenkbrauwen fronsen”, zegt Vlaams Belang-Kamerlid Erik Gilissen.  De partij stelt ook vragen bij de eigenaar van Devside. Dat is de Brusselaar, Jean-Paul de Ville de Goyet, de man achter de elektrische deelsteps Troty, maar ook achter het bedrijfje Pumbby.  Met dat laatste bedrijf zou hij  “reeds de binnenkant van een rechtszaal” hebben gezien, “wegens het niet-naleven van niet-concurrentiebeding”.  Dat bedrijf zou na twee jaar reeds over kop zijn gegaan.