In een interview gepubliceerd door Het Parool doet de leider van het Nederlandse GroenLinks enkele opvallende uitspraken. Voorman Jesse Klaver stelt onder andere dat algoritmes de wereld uit moeten. Algoritmes maken namelijk op basis van data risico-inschattingen – en dat zou gelden als etnisch profileren. Ook meent hij dat een individu altijd zijn excuses moet aanbieden wanneer iemand anders zich ‘racistisch’ beledigd voelt. De GroenLinks-leider is van mening dat discriminatie een extreem grote rol speelt in Nederland. “Als je een witte, heteroseksuele man bent in de westerse wereld, dan sta je echt 100-nul voor,” zo meent hij.

“Er is veel racisme in Nederland en mensen moeten bewust worden van de privileges die zij hebben. Niets doen is geen optie meer,” zo stelt Klaver. Hij wil daarom dat de overheid, de al geldende wetten, beter zal gaan handhaven. Als voorbeeld noemt hij dat verhuurders bijvoorbeeld soms geen Marokkaanse huurder willen. De Nederlandse overheid zou weinig doen tegen dit soort discriminatie. De GroenLinkse leider pleit daarom voor strengere handhaving.

(Lees verder onder de video)

“We moeten nu ingrijpen”

Een ander punt waar Klaver zich hard voor maakt is etnische profilering op basis van algoritmes. Op de website van GroenLinks staat uitgelegd: “Steeds meer organisaties instituten en bedrijven werken met computergestuurde risicoprofielen: ze bekijken je niet langer als individu, maar behandelen je op basis van de groep waartoe je behoort. Als we niet oppassen gaan digitalisering, algoritmes en institutioneel racisme hand in hand. Daarom moeten we nu ingrijpen.” Klaver geeft aan dat het zo bijvoorbeeld gebeurt dat autoverzekeringen duurder zijn in ‘diverse wijken’. De groene voorman pleit er daarom voor dat het extra risico op diefstal en schade moet worden doorberekend in alle premies.

Klaver meent dat iedere opmerking die men als ‘racistisch’ ervaart, een excuus verdient. “De tijd dat je kon zeggen, ‘maar ik bedoelde het niet racistisch’, ligt achter ons,” zo stelt hij. Wel meent de leider dat een ‘foute opmerking’ niet meteen dient te leiden tot verbanning. Hij stelt: “Iemand moet wel de kans hebben om te zeggen: ‘oe dat had ik niet moeten zeggen’.” Desondanks praat Klaver het etnisch profileren in eigen partij goed. GroenLinks verkiest bij gelijke competentie namelijk altijd een persoon met een ‘diverse achtergrond’.