Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt heeft de leiding gekregen van de zogenaamde Congo-commissie. Dat meldt De Morgen. In die Congo-commissie zal onderzocht worden hoe ons land moet omgaan met het koloniaal verleden, en of daar bijvoorbeeld herstelbetalingen aan verbonden moeten worden. 

Na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd is ook in ons land het debat over racisme en het koloniaal verleden weer opgelaaid. De Belgische aanwezigheid in Congo in de 20e eeuw is daarmee opnieuw onderwerp van debat geworden.

Op vraag van Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open Vld) werd beslist om een ‘Congo-commissie’ op te richten, waarin met behulp van experts beslist moet worden hoe ons land zich de dag van vandaag moet verhouden ten opzichte van Congo en ons koloniaal verleden. 

Groen krijgt de leiding

Binnenkort zal die zogenaamde Congo-commissie een eerste keer samenkomen en vandaag werd beslist wie daarbij de leiding zal krijgen. Groen-Kamerlid Wouter Devriendt zal de commissie voorzitten, hij reageert ontzettend tevreden. “Het is een historisch moment”, aldus De Vriendt in De Morgen. “Er is een grote bereidheid om dit werk aan te vangen. En deze bijzondere commissie kan geschiedenis schrijven.”

Of er uiteindelijk herstelbetalingen aan Congo zullen volgen, waarvoor Patrick Dewael al pleitte, zal uitvoerig besproken worden in de commissie. “Het is aan de politiek om de pijnlijke waarheid te assumeren, om er scherpe conclusies aan vast te knopen en te komen tot een officieel discours”, aldus De Vriendt.