Een historische deal, zo wordt het akkoord van de Europese Raad nu al genoemd. Er komt dan toch een Europees herstelfonds om landen te helpen uit de coronacrisis te raken, waarvoor er voor het eerst op Europees niveau schulden gemaakt zullen worden. Ook de meerjarenbegroting werd goedgekeurd. De Belgische bijdrage aan de EU stijgt met 1 miljard per jaar. Dat meldt De Tijd

Vier lange dagen en nachten hebben de onderhandelingen tussen de Europese staatshoofden en regeringsleiders geduurd. Vooral het Europese herstelfonds bleek een moeilijke kwestie. Dat houdt in dat de Europese Unie voor het eerst geld zou gaan lenen op de financiële markt voor een gezamenlijke Europese pot, die vervolgens verdeeld zou worden onder de lidstaten, een niet te onderschatten stap in de verdere en diepere Europese economische integratie.

In de praktijk komt het erop neer dat er transfers zouden plaatsvinden tussen lidstaten, in dit geval vooral van de noordelijke lidstaten naar meer zuidelijke lidstaten. De noordelijke lidstaten, die aangevoerd werden door Nederlands premier Mark Rutte, stonden om die reden op de rem. Zij wilden een kleiner Europees herstelfonds en dwongen ook een fikse korting af op de Europese begroting, waardoor er uiteindelijk een akkoord bereikt kon worden over een herstelfonds van 750 miljard euro. Daarvan zal België 5 miljard euro krijgen.

Naast het herstelfonds lag dus ook de Europese meerjarenbegroting voor de volgende 7 jaar op tafel. Momenteel betaalt België ieder jaar 3,3 miljard euro voor het budget van de Europese Unie, maar de Belgische bijdrage zal stijgen met 1 miljard euro per jaar. Toch toonde premier Sophie Wilmès zich tevreden na afloop van de Europese top. Zij maakt zich sterk dat ons land immers veel meer terugkeert van de Europese Unie, dan dat we eraan moeten betalen.

1 REACTIE