Opnieuw blijkt Duitsland de gulle gever als het aankomt op asielplaatsen. Als onderdeel van de Turkije-deal nam het land namelijk bijna 10.000 migranten over van Turkije. Wel neemt Ankara in ruil hiervoor weer migranten terug uit de Griekenland die niet aanmerking komen voor een asielstatus. In totaal kwamen er via deze overeenkomst tegen de 27.000 migranten naar Europa. Duitsland nam zodoende meer dan een derde van het totaal op.

De Turkije-deal kwam op 18 maart 2016 definitief tot stand. Deze overeenkomst had als doel om Europa te beschermen tegen massamigratie. De Turken moesten daarom de migratiegolven indammen en de migranten beter opvangen. Hiervoor in de plaats kreeg Turkije verschillende toezeggingen waaronder zes miljard euro, een versnelde EU-toetredingsprocedure en de mogelijkheid om visumvrij te reizen naar de EU. Ook maakten de EU en Turkije de afspraak om een ruilsysteem te starten voor asielzoekers. Dit hield in dat Turkije afgewezen Syriërs uit Griekenland zou terugnemen. Als tegenprestatie moest de EU hiervoor Syriërs uit Turkse vluchtelingenkampen opnemen.

‘Gastvrij’ Duitsland

Duitsland heeft met in totaal 9967 migranten de toon gezet voor het opnemen van migranten. Niet alleen in absolute aantallen (37,1% van het totaal), maar ook in relatieve termen. Nummer twee op de lijst is namelijk Frankrijk met minder dan de helft. Andere ‘aanzienlijke’ bijdrages komen van Nederland (4571), Finland (1964) en Zweden (1940). Veel EU-landen namen ‘slechts’ enkele honderden migranten over. Cyprus, Tsjechië, Griekenland, Hongarije, Ierland, Polen, Roemenië en Slowakije namen zijn geheel geen migranten over van Turkije. Inmiddels lijkt de deal niet meer te gelden. In maart lieten de Turkse autoriteiten immers weten niet langer te zullen proberen om migranten tegen te houden.