Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) wil naar eigen zeggen strenger optreden tegen asielzoekers die weigeren terug te keren naar het EU-land waar ze zich voor het eerst aanmeldden – de zogenaamde ‘Dubliners’. Dat schrijft VRT NWS. Momenteel wordt nog geen tiende van hen uiteindelijk terug overgedragen aan de bevoegde lidstaat. Wie weigert te vertrekken of dreigt onder te duiken, kan volgens de minister vanaf nu opgesloten worden. Niet iedereen blijkt echter onder de indruk. Zo schrijft voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA): “‘De Block strenger voor asiel.’ Laat me niet lachen.”

Volgens de Dublin-regels dient een asielzoeker asiel aan te vragen in het eerste land van de Europese Unie waar hij of zij zich aanmeldt. Om te verhinderen dat afgewezen asielzoekers aan het ‘asielshoppen’ slaan door in meerdere landen asiel aan te vragen, bepaalt de Dublin-procedure ook dat de persoon kan worden teruggestuurd naar het land waarlangs hij of zij de Europese Unie binnenkwam.

Nog geen tiende terug overgedragen

Tot zover de theorie. In de praktijk blijkt het systeem van geen kanten te werken. Zo diende België vorig jaar 11.882 Dublin-verzoeken in om aan een ander land te vragen om een asielzoeker terug over te nemen. Het gaat om ongeveer een vierde van de asielzoekers in ons land. Van die 11.882 werden er echter slechts 852 – nog geen tiende dus -overgedragen aan het bevoegde land.

Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) wil dat cijfer naar eigen zeggen opkrikken. “We gaan heel kort op de bal spelen”, aldus de minister. “We moeten bescherming en opvang geven aan wie er echt nood aan heeft, maar we moeten wel hard optreden tegen wie er misbruik van probeert te maken.”

Wie weigert te vertrekken of dreigt onder te duiken, kan opgesloten worden. Zo worden een aantal gesloten plaatsen voorzien bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Ook wordt de overdrachtstermijn van een asielzoeker die niet meewerkt verlengd tot achttien maanden. De standaardtermijn bedraagt momenteel zes maanden. Vervalt die termijn, dan wordt België wel verantwoordelijk.

Francken: “De Block strenger? Laat me niet lachen”

Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is alvast niet onder de indruk. “‘De Block strenger voor asiel.’ Laat me niet lachen. Eerst al mijn strenge maatregelen stopzetten, vervolgens 1,5 jaar zwijgen en nu plots stoer op de borst kloppen? Zouden er dan toch verkiezingen in aantocht zijn”, vraagt de N-VA’er.

‘De Block strenger voor asiel.’ Laat me niet lachen. Eerst al mijn strenge maatregelen stopzetten, vervolgens 1,5 jaar…

Publiée par Theo Francken sur Dimanche 12 juillet 2020