Catherine Moureaux, de burgemeester van Molenbeek, pleit ervoor om hoofddoeken toe te laten bij het gemeentepersoneel. Dat meldt Bruzz. Momenteel is het dragen van levensbeschouwelijke tekens bij overheidsfuncties verboden.

Het verbod op levensbeschouwelijke tekens vloeit voort uit de scheiding tussen Kerk en staat. Dit idee is er om de neutraliteit van de overheid te vrijwaren en er dus voor te zorgen dat alle godsdiensten gelijk behandeld worden.

Hoofddoek achter loket?

Molenbeeks burgemeester Catherine Moureaux wil dat principe nu dus op de schop. Ze kondigde via Twitter aan dat ze het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel wil aanpassen “om de diverse afkomst van de bevolking duidelijker te maken.” Haar woordvoerder bevestigt dat ze daarmee doelt op het verbod op levensbeschouwelijke tekens. 

Coalitiepartner MR is echter resoluut tegen dat voorstel van Moureaux. “De MR zal het terugplooien op de eigen gemeenschap nooit aanvaarden. De principes van onpartijdigheid en neutraliteit van de overheden zijn de motor van ons handelen. Geen levenbeschouwelijke tekens in overheidsdiensten dus.”

Mogelijks gaat Moureaux daarom op zoek naar een wisselmeerderheid, om het verbod alsnog te kunnen schrappen. Ecolo-Groen lijkt daarbij een bondgenoot te kunnen zijn, want ook zij lijken voorstander te zijn van het toelaten van hoofddoeken bij overheidspersoneel.