België heeft sinds 2013 een structureel hervestigingsprogramma (‘resettlement’). Ons land heeft zich er immers toe verbonden om elk jaar een bepaald aantal kwetsbare vluchtelingen op te vangen.

De laatste jaren gaat het volgens het jaarverslag 2019 van Fedasil voornamelijk om Syrische vluchtelingen uit Turkije, Libanon en Jordanië die in België zijn aangekomen. Ons land heeft ook Congolese vluchtelingen opgevangen uit het Grote Merengebied en vluchtelingen die werden vastgehouden in Libië, via het ‘Emergency Transit Mechanism’ van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Voor de periode 2018-2019 had België zich ertoe verbonden om in totaal 2.000 vluchtelingen op te vangen. De hervestigingsoperaties werden echter opgeschort vanaf juli 2019, als gevolg van de overbezetting van het opvangnetwerk van Fedasil.

België heeft in 2020 wel bevestigd dat het de komende jaren zijn engagement inzake hervestiging opnieuw wil opnemen. In 2019 werden volgens Fedasil 239 personen hervestigd in België, wat het totaal op 1.119 personen brengt voor de periode 2018-2019. Fedasil heeft zich in 2019 verder toegelegd op de ontwikkeling van BELCO, een programma voor culturele oriëntatie van hervestigde vluchtelingen. Tussen 2013 en 2019 werden in totaal 3.290 vluchtelingen hervestigd in België, waarvan 88% Syriërs. Het hervestigingsprogramma wordt gefinancierd door het AMIF, het Europees fonds voor Asiel, Migratie en Integratie

1 REACTIE