Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) ligt onder vuur door de woonzorgcentra. De topvrouw van de grootste koepel van woonzorgcentra en ziekenhuizen beweert namelijk dat ze eind maart al om hulp riep, maar geen gehoor kreeg. “We voelden ons in de steekgelaten,” klinkt het. Dat meldt de HLN.

De woonzorgcentra zijn hard geraakt tijdens de coronacrisis. Ouderen waren dan ook een belangrijke risicogroep voor het coronavirus. Daarom mochten velen hun familie maandenlang niet zien. Anderen stierven dan weer zonder dat hun familie afscheid kon nemen. Het waren dus zware tijden voor de woonzorgcentra. Margot Cloet, een vertegenwoordiger van Zorgnet-Icuro, doet haar verhaal in de zogenaamde coronacommissie van het Vlaams Parlement.

18 dagen zonder antwoord

Ze vertelt dat ze eind maart en begin april al meerdere keren Wouter Beke (CD&V) had aangesproken over de crisis in de woonzorgcentra. Hij reageerde naar verluidt niet. “We merkten op het terrein dat er veel chaos heerste. Er was onduidelijkheid over de teststrategie, over beschermend materiaal, over richtlijnen… Er was nood aan een gezamenlijk overleg met alle actoren op dagelijkse basis, zoals dat op federaal niveau al sinds begin maart gebeurde. Ik heb dat tussen 23 maart en 7 april vijf keer gevraagd aan Wouter Beke, maar ik kreeg geen antwoord.” Ze vertelt dat ze daarom op 7 april de media contacteerde, wat ze naar eigen zeggen niet met plezier deed. Ze had echter geen andere keus.

Verschillende leden van de commissie keken enorm op bij deze getuigenis. Verschillenden vinden het een schande. Pas op 9 april richtte hij de Task Force Zorg op om de crisis aan te pakken in woonzorgcentra. Voor velen veel te laat dus. Indien het klopt dat hij op 23 maart hier al over aangesproken werd, heeft hij dat dus 18 dagen lang genegeerd. Dat zou willen zeggen dat de situatie enorm uit de hand kon lopen mede door zijn nalatigheid. Daarnaast impliceerde Cloet dat Beke al van begin maart wist dat er speciale aandacht nodig was voor de woonzorgcentra.

Geen vertrouwen in Beke

De woonzorgcentra hebben in ieder geval het vertrouwen in Beke verloren. Er wordt gevreesd voor een tweede coronagolf, en Cloet denkt niet dat Beke het beter zal doen. “Men heeft alle woonzorgcentra nu wel gevraagd om een individueel ‘uitbraakplan’ op te stellen, maar het is onduidelijk wanneer een woonzorgcentrum dat plan moet inschakelen. Ik mis op Vlaams niveau een datagedreven aanpak van de crisis. Als we geen cijfers en data hebben, hoe kunnen we dan weten wanneer we onze draaiboeken moeten gebruiken?” Daarnaast maakt ze zich zorgen of er wel voldoende beschermend materiaal zal zijn. “Gisteren nog kreeg ik een mail van een zorgkundige die zegt dat hij zijn mondmasker moet hergebruiken omdat er te weinig zijn.”