In een interview met de krant Het Laatste Nieuws schaart N-VA voorzitter en burgemeester van Antwerpen zich achter de  experts die een kleinere contactbubbel vroegen. Bart De Wever is het niet eens met de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad. Hij gaat zo in tegen het standpunt van Vlaams-Minister President Jan Jambon (N-VA). Deze verdedigde de voorbije dagen de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad. Intussen wil Maggie De Block (Open VLD) de veiligheidraad vervroegen, ligt een lokale lockdown op tafel en roept Marc Van Ranst op geen bezoek te brengen aan Antwerpen.

“We kunnen mensen geen kleinere contactbubbel opleggen. Ook ik niet als burgemeester. De Nationale Veiligheidsraad had dat kunnen doen. Maar die heeft dat niet gedaan”, begint De Wever. Hij luidt meteen de alarmklok: “Ik ga niet liegen: ik betreur dat. Ik denk dat dit een vergissing is en dat men het spijtig genoeg zeer snel toch zal moeten doen. Minstens terugschroeven naar tien. En geen wisselende tien, maar vaste.

Kwestie van tijd dat Vlaanderen zal volgen

Volgens De Wever is het een kwestie van tijd dat heel Vlaanderen de strengere maatregelen in Antwerpen zal volgen: “Ik kan alleen zeggen dat de genomen maatregelen in de Antwerpse context – de situatie waarmee wij nu al geconfronteerd worden – niet volstaan. Wij zijn nu al strenger. En ik vrees voor de rest van Vlaanderen dat wij eigenlijk gewoon iets vroeger doen, wat anderen straks ook zullen moeten doen.”

De burgemeester verwijst naar de adviezen rond de woonzorgcentra. Het Agentschap Zorg en Gezondheid legde op Vlaams niveau beperkingen op. Maar gisteren kondigde De Wever samen met zijn schepen Fons Duchateau, die zelf corona doormaakte, aan nog een stap verder te zullen gaan: “Als een bewoner buiten is geweest, wordt hij getest en geïsoleerd tot we het resultaat kennen. Met de cijfers die ik zie, is het gewoon een kwestie van tijd vooraleer het virus in een instelling binnen zit. En dan kennen we de gevolgen.

De Wever: “Intussen is het aan mij om mijn job te doen”

De Wever heeft geoordeeld dat hij niet kon wachten tot een nieuwe bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad: “Intussen is het aan mij om in het stukje waar ik verantwoordelijk voor ben – de stad Antwerpen – mijn job te doen. Omdat de cijfers die u net hebt aangehaald en die ik elke dag zie, niet van die aard waren om nog één minuut langer te wachten.”

En hij voegt er aan toe: “Als de tweede golf wordt wat biostatistici zeggen, zal het niet anders kunnen. Ik ben geen grote wiskundige. Maar ik weet: als je een meetkundige reeks niet meteen afvlakt, ben je ze kwijt.”

De maatregelen die De Wever woensdag aankondigde, staan intussen in een politieverordening: “Strengere handhaving en registratieplicht in de horeca, uitgebreide mondmaskerplicht, verbod op samenscholingen boven de tien man, verbod van alcoholverkoop tussen 22 en 7 uur en verbod op risicovol consumptiegedrag.”

Nationale veiligheidsraad opnieuw bij elkaar?

Vandaag vergadert de Antwerpse provinciale crisiscel over extra maatregelen. Er is overleg tussen provinciegouverneur Berx met onder meer politie en Vlaamse en federale gezondheidsinspecteurs. Ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block begint zich ernstige zorgen te maken. Ze wil de Nationale Veiligheidsraad opnieuw bij elkaar roepen. Viroloog Marc Van Ranst tenslotte roept op om zeker geen bezoek te brengen aan Antwerpen.