Een wetsvoorstel rond abortus, dat vandaag ter stemming voor lag in de Kamer, werd deze namiddag door 55 parlementsleden op initiatief van CD&V en met steun van N-VA, Vlaams Belang én het cdH opnieuw teruggestuurd naar de Raad van State. Eerder vandaag had CD&V-voorzitter Joachim Coens aan diverse media benadrukt dat zijn partij er niet voor zou terugdeinzen om uit de regeringsonderhandelingen te stappen als de tekst zou worden aangenomen.

De facto zou het voorstel een decriminalisering van abortus betekenen want er wordt niet meer voorzien in strafsancties wanneer bij een abortus de wettelijke termijnen zouden worden overschreden. Dit was dan ook één van de belangrijkste bezwaren die werden aangehaald door tegenstanders van het voorstel. De evacuatie van het wetsvoorstel was mogelijk omdat er gisteren opnieuw een aantal amendementen ingediend werden. Een en ander was duidelijk niet naar de zin van de partijen van de indieners die er vooral een politieke strategie in zien. Zo sprak PS-Kamerlid Tillieux “dat het een schande was dat een wetsvoorstel tot drie keer toe voor advies naar de Raad van State werd gestuurd, door de partij die de minister van Justitie levert”.

(Lees verder onder de tweet.)

Parlementaire meerderheid, maar minderheid in Vlaamse taalgroep

Het wetsvoorstel geniet de steun van socialisten, groenen, liberalen, PVDA-PTB en Défi en had dus theoretisch vandaag kunnen worden aangenomen met een parlementaire meerderheid. Maar dat is dus niet gebeurd. MR-voorzitter Bouchez – die eerder deze week nog een diplomatieke aanvaring had met de jonge sp.a-voorzitter Conner Rousseau, waarbij hij zich vrolijk maakte dat diens moeder zijn was deed – kwam in aanvaring met CD&V-voorzitter Coens. Bouchez maakte zich er makkelijk van af door te stellen dat zijn volksvertegenwoordigers over ethische dossiers steeds de persoonlijke vrijheid hebben om te stemmen.

Zowel N-VA-Kamerlid Anneleen Van Bossuyt als VB-Kamerlid Marijke Dillen benadrukten dat er een duidelijk communautair aspect aan dit wetsvoorstel hangt. Het zou namelijk goedgekeurd worden zonder meerderheid in de Nederlandstalige taalgroep en tegen de wil van een meerderheid in Vlaanderen. Beide partijen vonden dus dat hierdoor opnieuw de Vlaams-Waalse tegenstellingen in de verf werden gezet.

CD&V in het verweer tegen abortusvoorstel

Eerder vandaag had CD&V-voorzitter Joachim Coens aan diverse media benadrukt dat zijn partij er niet voor zou terugdeinzen om uit de regeringsonderhandelingen te stappen als de tekst zou worden aangenomen. Maar die démarche was vooral een staaltje politieke communicatie voor de CD&V achterban. Vooraf was al duidelijk dat door de indiening van nieuwe amendementen de hete aardappel uit het parlement zou geëvacueerd worden richting Raad van State. 

Desalniettemin haalde Joachim Coens in de media eerder op de dag zwaar uit naar de “woordbreuk” van zijn collega partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez. Coens gaf CD&V-Kamerfractievoorzitter Servais Verherstraeten de vrijheid om met een stevige tussenkomst in de puntjes op de i te zetten. Met de parlementaire steun van N-VA, het Vlaams Belang en de cdH vroeg en kreeg CD&V de gevraagde verwijzing naar de Raad van State. Dat gebeurt intussen voor de derde keer op rij, wat voor de nodige frustratie zorgde bij PS-Kamerlid Eliane Tillieux. Ze noemde het een schande dat​​ CD&V de Raad van State “voor puur politieke doeleinden misbruikt”.

(Lees verder onder de tweet.)

Cruciaal voor regeringsvorming

Kamervoorzitter Patrick Dewael liet bij zijn tussenkomst duidelijk blijken niet gelukkig te zijn met de gang van zaken: “Op een gegeven moment moet een parlementaire assemblee kunnen beslissen over en stemmen over een tekst. De Raad van State is al tweemaal gevraagd. Het doel mag niet zijn om een ​​stemming uit te stellen.” Hij suggereerde de Kamerleden ook om eens na te denken over een mogelijke herziening van het Kamerreglement, teneinde te vermijden dat een minderheid een meerderheid zou blokkeren. Wanneer meer dan 50 Kamerleden het advies vragen aan de Raad van State is de Kamervoorzitter verplicht daarop in te gaan. Dat quorum werd behaald. Na een elektronische stemming bleken vijfenvijftig parlementsleden van de CD&V, de cdH, de N-VA en het Vlaams Belang de doorverwijzing naar de Raad van State te steunen.

Dewael kondigde vervolgens aan om morgen de Eerste Voorzitter van de Raad van State te zullen ontmoeten. Hij liet voorlopig niet in zijn kaarten kijken of hij, zoals bepleit door de indieners, de spoedeisendheid zou inroepen. In dat geval moet de Raad van State binnen vijf dagen een advies geven en belandt het wetsvoorstel terug op de parlementaire agenda. Indien Dewael kiest voor de standaardprocedure krijgt de Raad van State 30 dagen de tijd en wordt dit dossier uitgesteld tot na het parlementair reces. Deze laatste beslissing zou de druk op de regeringsonderhandelingen opnieuw wat kunnen wegnemen en op die manier de vorming van een nieuwe ‘Arizona-coalitie’ bespoedigen.