Sinds zaterdag is er in Groot-Brittannië een duidelijke stem opgekomen tegen het vandaliseren van staatsmonumenten. Op Twitter verschenen beelden van veteranen die onder luid applaus de stad binnenliepen. Hoewel de gevestigde media, het optreden van de veteranen als ‘extreemrechts’ hebben gebrandmerkt, lijken de veteranen vreedzaam. Op de pagina van de veteranengroep laten ze weten dat “iedere steun voor extreemlinks of extreemrechts, automatisch leidt tot verwijdering.”

(Lees verder onder de tweet)

Via hun Facebookpagina leggen de veteranen uit dat ze een vrijwilligersgroep hebben opgezet vanwege het vandaliseren van militaire monumenten. Hoewel de groep dus tegen vandalismeacties is, is de groep niet een protestgroep. Het doel van de veteranen is louter om de monumenten te beschermen. In beschrijving zeggen ze onder andere: “Er zijn mensen van alle kleuren en religies hier… We zijn hier om de monumenten te beschermen, en het negatieve gedrag, van degenen die lijken te zijn vergeten of nooit te hebben geleerd van de offers van degenen voor hen die hen in staat stellen op een dergelijke manier te protesteren, te onderwijzen.”

(Lees verder onder de tweet)

Veteranen aparte groep

In principe zijn er drie groepen te onderscheiden in de Londense protesten: Black Lives Matter-demonstranten, tegendemonstranten en de veteranen die de monumenten beschermen. Hoewel veel tegendemonstranten positief tegen het optreden van de veteranen staan, is dit niet dezelfde groep. Veel gevestigde media hebben daarentegen de laatste twee groepen op één hoop gegooid. Veelal gebruikmakend van een video waarin een ‘football lad’ een agent aanvalt, wordt er een beeld geschetst waarin zowel tegendemonstranten en veteranen het plakkaat: ‘extreemrechts’ krijgen. Een voorbeeld hiervan is de onderstaande video.

(Lees verder onder de video)

In de bovenstaande video is heel duidelijk een onderscheid te bemerken: Tegendemonstraties als slecht, Black Lives Matter als goed. In realiteit is de situatie alleen iets gecompliceerder. De beelden liegen er niet om, maar zijn wel bijzonder selectief. Uit video’s die op Twitter en Youtube verschenen, bleek namelijk dat er sprake was van een politieovermacht bij tegendemonstranten. Tegelijkertijd was juist een ‘politieondermacht’ in het geval van de Black Lives Matter-demonstraties. Hierdoor konden Black Lives Matter-demonstranten, vóór de ogen van de politie, een tegendemonstrant wurgen. Ook lijkt het erop dat een tegendemonstrant het slachtoffer is geworden van een mesaanval.

(Lees verder onder de video)

Ondertussen hebben veel veteranen zich gehouden aan de eis van de politie om weg te gaan bij de monumenten. In de onderstaande video is te zien hoe ze vertrekken: