Ook politici kunnen bij de VRT aanspraak maken op een vergoeding na deelname aan recreatieve televisieprogramma’s. Vlaams Belang wil komaf maken met die praktijk. “Deze nodeloze kosten zijn zout in de zeer open wonde die de coronacrisis heeft geslagen”, zegt fractievoorzitter in het Vlaams Parlement Chris Janssens.

Wie deelneemt aan recreatieve programma’s van de VRT, zoals spelprogramma’s en niet-politieke talkshows, krijgt gebruikelijk een vergoeding. Uit navraag Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) bij minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) blijkt dat ook politici aanspraak kunnen maken op dergelijke vergoedingen.

“Schaf de vergoedingen af”

Deze wordt alleen ingetrokken wanneer de persoon effectief in de hoedanig van politicus optreedt, of wanneer hij of zij expliciet afstand doet van de vergoeding. Het is voorts onduidelijk of er effectief wordt afgezien van de vergoeding als de politicus beschikt over bijzonder vervoer of een reisvergoeding. 

Vlaams Belang wil dat die vergoedingen voor alle politici worden afgeschaft. De politici beschikken immers reeds over een riant loon en ditto onkostenvergoedingen, redeneert de partij.

Fractievoorzitter Chris Janssens vindt de vergoeding “zout in de zeer open wonde die de coronacrisis heeft geslagen”. “Op een moment dat gezinnen, ouderen, hulpbehoevenden enzoverder hun best moeten doen om de eindjes aaneen te knopen moeten we niet nodeloos vergoedingen aan politici schenken die sowieso al baat hebben bij hun optreden in de media. Schaf dit gebruik af en maak duidelijke, ondubbelzinnige regels”, aldus Janssens.