Het invloedrijke medische tijdschrift The Lancet heeft zijn “bezorgdheid” geuit over een grootschalige studie naar de behandeling van Covid-19 met het malariamedicijn hydroxychloroquine. De studie in kwestie verscheen eind mei in het blad en zorgde ervoor dat de Wereldgezondheidsorganisatie klinische studies met het geneesmiddel opschortte. Tientallen wetenschappers uitten vorige week bedenkingen over de methodologie en de transparantie van de gegevens, verstrekt door de schimmige firma Surgisphere

“Hoewel een onafhankelijke audit van de herkomst en de geldigheid van de gegevens in opdracht van de auteurs die niet verbonden zijn met Surgisphere is uitgevoerd en nog steeds aan de gang is, met resultaten die zeer binnenkort worden verwacht, vaardigen we een ‘Uitdrukking van Bezorgdheid’ uit om de lezers te waarschuwen voor het feit dat er ernstige wetenschappelijke vragen onder onze aandacht zijn gebracht”, schreef The Lancet dinsdag. Een ‘uitdrukking van bezorgdheid’ betekent evenwel niet dat de studie per definitie incorrect is of moet worden ingetrokken, maar wel dat een aantal punten verder uitgeklaard moeten worden.

(Lees verder onder de tweet.)

Vragen bij gegevens achter studie

De conclusie van de studie luidde destijds dat behandeling van Covid-19 met het malariamedicijn hydroxychloroquine geen voordeel bleek te geven en zelfs het sterfrisico van patiënten leek te verhogen. Die conclusies zetten de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en tal van overheden ertoe aan om klinische studies met het medicijn stop te zetten. Het geneesmiddel werd voor het verschijnen van de studie onder meer door de Amerikaanse president Donald Trump (Rep.) aangeraden. 

Het onderzoek gebeurde op basis van gegevens van 96.000 patiënten. Deze gegevens werden verstrekt door het schimmige Amerikaanse bedrijfje Surgisphere, dat een sciencefictionschrijver en een pornoactrice tot zijn medewerkers rekent. Uit onderzoek van The Guardian blijkt dat het bedrijf geen adequate verklaring kon geven over de gegevens of de gehanteerde methodologie. 

De onthullingen zijn niet alleen problematisch voor de studie in The Lancet. Het bedrijf leverde ook gegevens voor tal van andere studies naar Covid-19, waaronder een in het medische tijdschrift The New England Journal of Medicine. Dat laatste tijdschrift gaf gisteren net als The Lancet een ‘uitdrukking van bezorgdheid’ uit.