Aan het gemeentehuis in Elsene is een gedenkplaat ingehuldigd ter ere van de zestigste verjaardag van de Democratische Republiek Congo. Toch is dat niet volledig correct verlopen. De gedenkplaat is uiteraard tweetalig, maar in de Nederlandse versie staan verschillende taalfouten. De gedenkplaat werd ceremonieel onthuld met een speech van premier Sophie Wilmès.

In de Nederlandse versie staan meerdere fouten. Eerst wordt een verkeerd lidwoord gebruikt. In plaats van “de verjaardag” werd “het verjaardag” geschreven. Een beetje later staat de naam “Democratische Republiek Congo” verkeerd vermeld. Er is namelijk “Democratische Republiek van Congo” geschreven. Daaronder staat “ingehuld door”, in plaats van ingehuldigd door. Ten slotte, als kers op de taart, staat nog “burgmeester” geschreven, in plaats van burgemeester.

N-VA en Vlaams Belang reageren scherp op taalfouten gedenkplaat

Op Twitter reageerde Theo Francken (N-VA) alvast uiterst scherp. Hij vindt het niet kunnen dat een gedenkplaat door de Belgische overheid taalfouten bevat. Hij vraagt zelfs publieke excuses aan het Vlaamse volk voor deze taalfouten. Ook Vlaams Belang reageert scherp. “De taalfouten in de Nederlandse tekst op het bewuste herdenkingsbord duiden op een totaal gebrek aan ernst van de betrokken gemeente, het Brussels gewest en de Belgische staat,” laat senator Bob De Brabandere, voorzitter van Vlaams Belang Brussel, optekenen. “Op die manier wordt pijnlijk duidelijk dat men noch de Vlamingen, noch de Congolezen ernstig neemt. De Belgische constructie is op uitbuiting gebouwd.”

(Lees verder onder de Tweet)

Schriftelijke vragen gesteld aan premier Sophie Wilmès

Barbara Pas (Vlaams Belang) heeft ook schriftelijk een aantal vragen gesteld aan premier Sophie Wilmès.

“Schriftelijke vraag aan mw Wilmès, eerste minister, betreffende het meer dan gebrekkige Nederlands op door haar ingehuldigde gedenkplaten

Op 30 juni huldigde de premier in de Brusselse gemeente Elsene een herdenkingsbord voor de 60ste verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid in. Op het bord prijkt onderaan prominent het be-logo.

Ondanks het feit dat er slechts een paar Nederlandse woorden op het bord staan, is men er toch in geslaagd om er maar liefst vier stevige taalfouten in te proppen. Zo staat er “HET 60ste verjaardag”,  “de Democratische Republiek VAN Congo”, “Ingehuld” en “Burgmeester”. Dat alles in het tweetalige Gewest Brussel.

  1. Wanneer U een bord inhuldigt (dat is de correcte schrijfwijze), wordt de tekst van dat bord dan op voorhand door uw diensten bekeken?
  2. Hoe verklaart U dat uw naam en het be-logo prominent prijken op een bord waarvan zelfs Google Translate het schaamrood zou krijgen?
  3. Zal U uw excuses aanbieden aan de Nederlandstaligen in dit land, en het bord laten vervangen?”