Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) heeft aan de rusthuizen gevraagd om de volledige sterftecijfers van de laatste maanden door te geven. Hij wil via een berekening van de oversterfte nauwkeuriger nagaan hoeveel personen er overleden zijn door corona. Dat meldt de krant Het Belang Van Limburg.

Het is vandaag immers nog steeds niet duidelijk hoeveel overlijdens in de woonzorgcentra precies toe te schrijven zijn aan het coronavirus. Ook mensen die symptomen vertoonden voor hun dood worden geregistreerd als corona-overlijden. Die telmethode kreeg zelfs internationale aandacht. Zowel in positieve zin – omwille van de volledigheid – als in negatieve zin – omwille van het enorme Belgische dodentol. 

Nu wil Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) nauwkeuriger nagaan hoeveel overlijdens in de rusthuizen te wijten zijn aan het coronavirus. Dat kan door te kijken naar het totaal aantal overlijdens tijdens de coronacrisis en dat te vergelijken met het gemiddelde van de afgelopen jaren tijdens dezelfde periode. “We hebben aan de woonzorgcentra gevraagd om het totale aantal overlijdens door te geven, dus ook degenen die niet gerelateerd zijn aan corona. Die gegevens ontbreken vaak. Zo kunnen we de oversterfte berekenen”, licht de woordvoerder van de CD&V’er toe in Het Belang Van Limburg. Volgens het kabinet-Beke is uit de reeds uitgevoerde testen in de rusthuizen gebleken dat 3 op 4 bewoners die symptomen vertoonden uiteindelijk toch negatief testte.

Door de aanpak van het coronavirus in de rusthuizen en de dramatische sterftecijfers kwam  de positie van Beke de laatste weken onder druk te staan. Volgens cijfers die de sp.a berekende, zijn maar liefst 70 procent van de coronadoden rusthuisbewoners.

Lees meer:

“70 procent van coronadoden zijn rusthuisbewoners”: Sp.a vraagt onderzoek

Socialistische ziekenfondsen: “Men had aantal doden kunnen vermijden in WZC’s”