In de strijd tegen mensensmokkel gaat Malta nog meer samenwerken met de Libiërs. In een ‘Memorandum van Overeenstemming’ besluiten de landen om twee ‘coördinatiecentra’ op te richten. Deze centra zullen als doel hebben om de illegale migratie tegen te gaan. Intussen zullen de Maltezen bij de Europese Commissie pleiten voor financiële steun voor de Libiërs. Hierdoor zou Libië ook beter illegale migratie op eigen bodem kunnen tegengaan.

(Lees verder onder de tweet)

https://twitter.com/SAIBI2001/status/1269252750417813505

Situatieschets Malta

Malta heeft er de laatste jaren grotendeels alleen voor gestaan. De minister van Buitenlandse Zaken, Evarist Bartolo, zei eerder al dat “slechts 8% van de illegale migranten sinds 2005 herverdeeld is naar andere EU-landen.” Dit jaar is er wat dat betreft maar weinig veranderd. Van de 1500 migranten die Malta dit jaar namelijk opnam, zullen er slechts 36 worden overgeplaatst naar andere landen. Malta is daarom groot voorstander van een Europese verdeelsleutel. Andere EU-landen willen hier daarentegen onder geen enkele voorwaarde aan meedoen. 

(Lees verder onder de tweet)

Afspraken Malta en Libië

Malta laat sinds kort doorschemeren, illegale migratie in zijn geheel te willen stoppen. Het eiland maakt dan ook steeds meer een eigen plan om iets tegen illegale migratie te doen. Een voorbeeld hiervan is dat het eiland zijn eigen havens sloot voor migranten. Ondanks internationale druk hield Malta hierin zijn poot stijf. Nu volgt de afspraak met Libië. Hoewel de Maltezen voorstanders blijven van betere afspraken tussen de EU en Libië, moet het ‘Memorandum van Overeenstemming’ specifiek de Maltezen helpen.

In het memorandum komt naar voren dat er twee centra zullen komen, één in Valletta en één in Tripoli. Deze twee centra zullen door de Maltezen betaald worden en moeten ‘steun bieden’ in de strijd tegen illegale migratie. Wat dit concreet betekent komt in het document niet naar voren. Tegelijkertijd zal Malta bij de Europese Commissie pleiten voor meer financiële steun voor de ‘Libische regering van nationale eenheid’. Hiermee zouden de Libiërs beter hun zuidgrens kunnen bewaken.