In een interview met De Krant van West-Vlaanderen doet oud-premier Yves Leterme (CD&V) enkele opmerkelijke voorstellen. Zo pleit hij voor homogene bevoegdheden, automatische verkiezingen, een overheid die zich focust op haar kerntaken en een eind aan overheidsbedrijven als BPost en NMBS. “Er schort iets aan het hele debat. Black Lives Matter bijvoorbeeld: wie iets negatief zegt over allochtonen, krijgt het verwijt een racist te zijn. Dat is fout. We moeten én racisme bestrijden én benoemen dat er veel allochtonen in de criminaliteitscijfers zitten”, zegt hij verder.

Oud-premier Yves Leterme (CD&V) is zelf ervaringsdeskundige inzake de complexe Belgische staatsstructuur. De limieten daarvan ondervond hij zelf bijna letterlijk aan den lijve. De pijnpunten die hij sedertdien vaststelde, ziet hij ook nu terugkomen in de aanslepende regeringscrisis en de rampzalige aanpak van de coronacrisis. 

(Lees verder onder de tweet.)

Leterme: “Wat nu gebeurt is niet ernstig”

“De koterij moet plaats ruimen voor een duidelijke structuur. […] We zien nu [..] vooral blokkering. Het politiek stelsel is aan een deblokkering toe. Dat kan door de bevoegdheidspakketten homogeen te maken. Dat is zelfs cruciaal. Geen grijze zones meer. Vandaag zitten die te verspreid. Er zijn zelfs politici die niet weten wie waarvoor bevoegd is. Dat kan ten tweede door een hiërarchie der normen in te voeren”, zegt Leterme in een interview met De Krant van West-Vlaanderen. “Dat model bestaat in Duitsland. Als er daar een conflict is, dan beslist de federale overheid.”

“Wat nu gebeurt in de politiek, is eigenlijk niet ernstig”, zegt de oud-premier. Hij pleit voor automatische nieuwe verkiezingen om komaf te maken met de aanslepende formaties. “De politici zijn te veel op hun gemak. Ze zijn blij dat ze in het parlement zitten. Dat er geen regering is, doet er haast niet meer toe”, klinkt het.

Komaf maken met overheidsbedrijven

Volgens Leterme moet de overheid “zich focussen op haar kerntaken en die béter uitvoeren”. “Dat betekent in hoofdzaak beschermen en arbitreren. De overheid moet haar bevolking beschermen tegen geweld en tegen tegenslag zoals ziekte en werkloosheid. Arbitreren betekent strikte regels opleggen zodat de mensen de samenleving ordentelijk kunnen doen draaien”, aldus Leterme. “Goede politiek is wie vooruit wil en kan: aanmoedigen en ruimte geven; wie het moeilijk heeft: steunen en meetrekken.”

“Al de rest” behoort volgens hem niet tot de kerntaken. “Een overheid moet bijvoorbeeld geen treinen en bussen laten rijden”, zegt de CD&V’er. “Alles wat niet beschermt of arbitreert, moet afgestoten worden. Geen overheidsbedrijven meer. Véél minder subsidies. […] Om het met een boutade te zeggen: het zijn de mensen die hobbynamiddagen moeten organiseren, niet de overheid.”

“Wie iets negatief zegt over allochtonen, krijgt het verwijt een racist te zijn”

De oud-premier vindt wel dat de openbare omroep een kerntaak vervult, namelijk de “verspreiding van correcte informatie” in de strijd tegen leugens. “Al zou die beter niet meedingen naar dure sportcontracten”, klinkt het. “Er schort iets aan het hele debat. Black Lives Matter bijvoorbeeld: wie iets negatief zegt over allochtonen, krijgt het verwijt een racist te zijn. Dat is fout”, zegt Leterme. “We moeten én racisme bestrijden én benoemen dat er veel allochtonen in de criminaliteitscijfers zitten.”