Het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, kortweg het KVHV, is niet blij met hoe de regering afgelopen dagen gehandeld heeft. Ze verwijten de regering dat ze “het volk en de economie gegijzeld hebben”. Daarnaast zijn ze niet te spreken over hoe de regering de actie van BLM en de linkse campagne ROSA in Gent liet gebeuren zonder boetes, al hadden ze geen toestemming. En dat terwijl een actie van Voorpost eindigde in een boete van 250 euro voor elke deelnemer. Maar wat is er nu precies gebeurd?

Wat is het KVHV?

Het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond is de oudste traditionele studentenvereniging van Vlaanderen. Het is een studentenvereniging die zich politiek engageert rond nationaal-conservatieve principes en steunt op drie pijlers: Vlaams, traditie en studentikoos. Het is dus een Vlaamsgezinde vereniging voor studenten die vasthoudt aan 125 jaar oude Vlaamse studententradities en een voortrekkersrol wil spelen in de Vlaamse studentikoze wereld. Hun kleuren zijn zwart, geel en wit. Zwart en geel staan symbool voor Vlaanderen, geel en wit voor het Vaticaan en zwart en wit staan symbool voor Gent. 

Actie van Voorpost

De Vlaamsgezinde actiegroep Voorpost voerde op 30 mei actie op de Grote Markt in Mechelen. De protestactie was naar aanleiding van de Azan die te horen was in Mechelen. Dat is de islamitische oproep tot gebed. Dat was ter vervanging van de publieke iftar die normaal plaats zou vinden die dag, omdat Ramadan ten einde liep.

De actievoerders van Voorpost hielden een spandoek omhoog met de boodschap om islamisering te stoppen. De politie kwam ter plaatse om de demonstratie af te breken. De actievoerders werden aangehouden en kregen een boete van 250 euro per persoon.

BLM-actie in Gent met meer dan 500 betogers, maar geen boetes voor deelnemers

Op het Gentse Sint-Pietersplein kwamen ongeveer 500 mensen samen begin juni. De actie werd eerst verboden door het stadsbestuur. Burgemeester van Gent Mathias De Clercq (Open Vld) benadrukte nog dat er geen toelating was en betogers een boete riskeerde. Toch ging de actie door, en niemand heeft een boete gekregen.

 “Iedereen respecteerde de social distancing en alles verliep rustig en goed georganiseerd”, stelt het kabinet van de burgemeester aan HLN. “Daarom hebben we het laten begaan. De organisatoren zelf worden wel beboet. Zij krijgen een GAS-boete en een OMS van 250 euro, voor het overtreden van de coronawetgeving.”

KVHV-Gent klaagt dit aan

In een Facebookstatus uitte het KVHV-Gent hun ongenoegen over die situatie. De studentenvereniging vindt het absoluut niet kunnen dat een ‘rechtse’ betoging van Voorpost eindigt in boetes voor elke deelnemer, maar een ‘linkse’ betoging voor BLM, georganiseerd door ‘campagne ROSA’, mocht dan weer wel. Campagne ROSA is een studentenvereniging “voor actief Linkse studenten”.

Dit stond te lezen op het profiel van KVHV-Gent:

“Wat is deze hele “lockdown” meer geweest dan een volgende stap in de onderwerping van ons, als volk?

Wanneer men besliste om eindelijk, te laat, actie te ondernemen tegen deze pandemie was elke genomen maatregel gerechtigd. Het is immers beter om, achteraf gebleken, te voorzichtig geweest te zijn dan roekeloos. Overbelasting van de ziekenhuizen voorkomen was op dat moment een legitieme prioriteit. Wanneer men na enkele weken echter de risico’s inschatten kan, is een verdere beknotting van het leven en de normale gang van zaken niet meer dan een gijzeling van de burgers en de economie. Geen enkele burger wist hoe de vork in de steel zat, en de politie handelde op basis van willekeur. Een recent voorbeeld van dergelijke rechtsongelijkheid is dat activisten van Voorpost hevig aangepakt werden tijdens een manifestatie n.a.v. een islamitische gebedsoproep te Mechelen, met aanhouding en boetes voor elke deelnemer tot gevolg. Dit voorval staat in schril contrast met de van tevoren verboden “BLM”-manifestatie te Gent van afgelopen maandag, waarbij van de honderden deelnemers nagenoeg niemand beboet werd. Dit terwijl nochtans dezelfde regels zouden moeten gelden. Wederom blijk van eenrichtingsverkeer uitgaande van onze zogeheten democratische rechtsstaat die intussen opvallend weinig van beide concepten uitdraagt. Hoe kon het ook anders verlopen, wanneer de opgevoerde messias van deze crisis een aanhanger van een totalitaire samenleving-verwoestende ideologie, zijnde het communisme, is?

“Never waste a good crisis”, om het met de weergalmende woorden van Winston Churchill te zeggen. Hetgeen ook toe te passen valt op de georchestreerde massahysterie die we nu zien, die nagenoeg niks meer te maken heeft met een tragische dood ten gevolge van ambtsmisbruik uitgaande van een Amerikaanse agent. Dit terwijl onze agenten reeds vele jaren aan de ontvangende zijde van het geweld staan.”

KVHV-Praeses Robin Gouwy reageert scherp

Robin Gouwy is de KVHV-Praeses van Gent. Een “Praeses” is de voorzitter van een studentenvereniging. Aan SCEPTR vertelde hij waarom het KVHV zo reageerde op Facebook.

“De voornaamste reden voor het plaatsen van het beknopte stukje, was het aankaarten van het grote geheel. Elkeen is het op een bepaald punt oneens met het beleid dat gevoerd is tijdens deze gehele pandemie, zoals bij elk beleid. Tot op heden worden de discussies vooral gevoerd over ambiguïteit van de beleidsmakers, niemand weet namelijk wat, waar, en wanneer iets te doen. In deze valt ook te denken aan het mondmasker-debacle. Eerst werden mondmaskers bestempeld als onnodig en zelfs belachelijk. Even later, wanneer er geen grote tekorten meer voorhanden waren, werden mondmaskers opeens nagenoeg levensnoodzakelijk.

De gedachtegang achter deze evolutie kan twee paden volgen: ofwel had men geen flauw idee waarmee men bezig was, ofwel wou men de burgers in toom houden terwijl de overheid het mondmaskertekort verhielp, want God beware dat men het zou overlaten aan de private sector, deze werden op alle mogelijke manieren tegengewerkt. Zoals voornoemd worden deze discussies gevoerd, maar mijns inziens betreft dit microdiscussies, en dienen deze subsidiair aan de orde te zijn. Het betreft immers enkel de excessen van het draconische beleid. Hetgeen mij het meeste stoort, is de gigantische paternalistische vrijheidsbeperking die ons veel langer en meer invasief dan redelijkerwijs nodig opgelegd wordt. Onder luid applaus van de gemiddelde burger worden de vrijheden compleet overgeleverd aan de overheid, handelen mag enkel bij diens gratie.

Hetgeen de brave, goedgelovige, naïeve burger vergeet is dat men afgestane vrijheden niet op datzelfde zilveren dienblaadje terugkrijgt. Dit is de discussie die primair gevoerd dient te worden. In plaats van extatisch te worden wanneer de overheid de ketting stapsgewijs lost wanneer de “bubbel” iets groter mag worden terwijl binnenkort onze economische bubbel zal barsten, dient men zich af te vragen of deze werkwijze te verenigen valt met onze o zo geprezen democratische rechtsstaat.

Elke kritiek op macroniveau wordt door de kopstukken weggezet als “goedkoop” daar het makkelijk is om achteraf commentaar te geven. Brede reflectie is nodig, ook al zou dit leiden tot een compleet gezichtsverlies van de heersende orde. Begrijp me in deze echter niet verkeerd: voorzichtigheid is steeds geboden aan de vooravond van gelijk welke onbekende situatie. Deze periode zijn we echter reeds lang voorbij, tijd om een streep te trekken onder het “nieuwe normaal”, of ons als makke lammetjes naar de slacht te laten leiden, rijp voor een totalitaire staat.”

Meer over hun mening kunt u hier vinden.