Via een persbericht bevestigt het bedrijf OEKO-TEX voor het eerst publiek de berichten, die sinds vrijdag in de voornamelijk Franstalige Belgische pers opdoken, rond het gebruik van een “vervalst” OEKO-TEX label op de handleidingen die bij de mondmaskers meegeleverd worden en die sommige Belgen via hun apotheker mee krijgen. De handleiding zelf is ook digitaal terug te vinden op www.info-coronavirus.be, waar het ook door de Belgische overheid gepubliceerd werd.

Het bedrijf benadrukt “hoge normen te hanteren” en stipt aan “de juiste communicatie van onze labels aan consumenten over de hele wereld zeer serieus te nemen”. Daarom kondigt het dus aan juridische stappen te ondernemen tegen elke inbreuk op hun handelsmerken. Dat ondervinden nu zowel het bedrijf AVROX, dat 15 miljoen mondmaskers leverde aan de Belgische overheid, maar ook de Belgische apothekers die de mondmaskers verdelen in opdracht van defensie. Op vrijdag 19 juni werd de Belgische regering al geïnformeerd door OEKO-TEX en ontvingen zowel Premier Sophie Wilmès, minister van Volksgezondheid De Block als minister van Defensie Philippe Goffin een e-mail de juridische dienst van OEKO-TEX. Diezelfde mail belandde volgens onze informatie ook bij de directie van FOD Volksgezondheid en bij de Apothekersfederatie. 

(Lees verder onder de tweet.)

AVROX: “Volstrekt onbedoelde materiële vergissing”

AVROX had het in een reactie in een persbericht over een “materiële onbedoelde vergissing”, en benadrukt dat het OEKO-TEX keurmerk géén vereiste was in de aanbesteding van defensie. Dat klopt inderdaad, maar voor OEKO-TEX zelf betekent het vooral een inbreuk op het merkenrecht. 

In de e-mail aan de regering uit het bedrijf zijn bezwaar over het feit dat de AVROX mondmaskers via een document ‘Communitymasker M-DOX-A1’ worden gepromoot met een vervalst OEKO-TEX-label. Het certificeringsnummer dat zich op het logo bevindt is in 2016 verlopen en mag volgens OEKO-TEX dan ook niet meer worden gebruikt: “Bovendien mag het vervalste label niet op deze manier bestaan ​​én heeft het geen betrekking op gezichtsmaskers.” OEKO-TEX maakt tenslotte duidelijk dat de mondmaskers in kwestie zeker niet gecertificeerd zijn volgens hun normen.

Maandag vertrok ook een brief van de advocaten van OEKO-TEX richting de APB (Algemene Pharmaceutische Bond. Ook andere apothekersfederaties zouden een gelijkaardige brief hebben ontvangen. In die brief licht OEKO-TEX hun positie toe en verduidelijkt dat de fabrikant van het mondmasker (Don Xuan, Doximex) weliswaar over een OEKO-TEX®-certificering beschikt, maar het bedrijf is formeel: “het mondmasker in kwestie is niet gecertificeerd”. En de certificering noch het logo mag dan ook niet gebruikt worden om het mondmasker te promoten.

Regering geïnformeerd: “Elke verwijzing naar OEKO-TEX moet worden verwijderd”

In hun brief aan de apothekersbond meldt OEKO-TEX nog dat ze “alle relevante vestigingen van de Belgische regering hebben laten weten dat het label met certificeringsnummer N-KEN 14021 niet kan worden gebruikt voor het mondmasker en dat elke verwijzing naar OEKO-TEX® moet worden verwijderd van het document ‘Communitymasker M- DOX-A1’ en ander materiaal.

Nazicht door SCEPTR op 23 juni bevestigt dat op de website www.info-coronavirus.be inmiddels het certificaat met het vervalste logo werd verwijderd en vervangen door een nieuwe handleiding. Ook de wasvoorschriften werden geactualiseerd. Er wordt nu melding gemaakt van een wastemperatuur van 30°C, maar mét wasmiddel.

Juridisch staartje voor Avrox?

De managing Director van Avrox, Laurent Héricord leek op RTL nieuws nog geruststellende taal te spreken en had het vooral over de veiligheid van de maskers. Net als in hun persbericht van vrijdag erkende AVROX wel, dat er een vergissing gebeurd was met het gebruik van het logo. Niettemin bleef AVROX wel bij de stelling dat de OEKO-TEX certificatie wel geldig was, hetgeen duidelijk tegengesproken wordt door OEKO-TEX: “Daarnaast ondernemen onze juridische afdeling en onze advocaten juridische stappen tegen de importeur van het gezichtsmasker AVROX S.A.” Men licht verder nog toe dat er een verschil bestaat tussen een certificaat voor de stof, en een certificaat voor een eindproduct.

Ook het merklogo wordt volgens OEKO-TEX verkeerd gebruikt door AVROX aangezien het een oud logo betreft waarop het testinstituut niet vermeld wordt. De advocaten van OEKO-TEX besluiten: “In elk geval is het duidelijk dat mijn cliënten nooit de toestemming hebben gegeven om hun merken te gebruiken voor de mondmaskers in kwestie.”

In de communicatie aan de APB stelt men nog dat OEKO-TEX beseft dat de apothekers enkel op verzoek van de Belgische overheid optreden en “ongetwijfeld te goeder trouw handelen”. Toch worden de apothekers er op gewezen dat hun goede trouw “geen argument is om een merkinbreuk te neutraliseren”.

Zowel schadevergoeding als strafrechtelijke sancties mogelijk

Los van mogelijke schadeclaims die via een burgerlijke procedure zouden kunnen geclaimd worden door OEKO-TEX benadrukt het bedrijf verder ook dat “een inbreuk op het merkenrecht ook strafrechtelijk gesanctioneerd kan worden met gevangenisstraffen van één tot drie jaar en/of een geldboete van 3.000 EUR tot 800.000 EUR”. Mogelijk vormt dit dus een belangrijk element dat deel zou kunnen uitmaken van het opsporingsonderzoek dat begin juni werd opgestart door het Parket van Brussel, waar men na een eerste analyse geen strafbare zaken had opgemerkt.

Op de vraag van SCEPTR aan Lieven Zwaenepoel, woordvoerder van de APB, of hij al op de hoogte was van het verzoek van de advocaten van OEKO-TEX krijgen we geen antwoord. Zwaenepoel voegt er wel nog aan toe: “Voorlopig heb ik geen commentaar meer over de verdeling van de mondmaskers van defensie, behalve dat ze geschikt en veilig zijn en gratis beschikbaar voor elke burger.” En hij vervolgt: “Dat is ten tijde van een mondiale gezondheidscrisis veel belangrijker dan enkele juridische details.”

In een eerste reactie zegt woordvoerder Jan Eyckmans van FOD Gezondheid in elk geval nog geen informatie te hebben ontvangen en hij verwijst door naar het ministerie van Defensie: “De aankoop, distributie en het ontwerp van de informatie dat bij de maskers gevoegd is, is volledig afgehandeld door het ministerie van Defensie. De FOD Volksgezondheid was daar niet bij betrokken en heeft het logo OEKO-TEX ook niet gebruikt in communicatiemateriaal.” Later voegt Eyckmans nog toe: “Ik was hier persoonlijk niet van op de hoogte maar mogelijk gebeurden de aanpassingen tijdens mijn verlof vorige week op vraag van Defensie door het webteam van het crisiscentrum dat mee instaat voor het beheer van de website.”