“Hongarije is de eerste dictatuur van Europa geworden,” of: “Journalisten moeten de gevangenis in.” Het zijn voorbeelden van beschuldigingen die Hongarije de afgelopen maanden te verduren kreeg. De Hongaren voerden tijdens de coronacrisis namelijk een noodwet in die op veel internationale kritiek kon rekenen. Desondanks was het de zittende macht zelf die ook weer besloot de noodwet af te schaffen. De Hongaarse minister van Justitie, Judit Varga, ging in een artikel in op de aantijgingen. Volgens haar was er sprake van een “gedirigeerd politiek offensief.”

Kort gezegd was de Hongaarse Noodwet een maatregel tegen het coronavirus. Door de wet kon de zittende premier, Viktor Orbán, tijdelijk per decreet regeren. Het parlement behield de macht om de noodwet in te trekken, en het Constitutioneel Hof bleef ook actief. Omdat het parlement voor twee derde bestaat uit Orbán-aanhangers, zetten enkele critici vraagtekens bij het democratische gehalte van de wet. Minister Varga reageerde hier daarentegen op dat het de liberale eurocraten vooral hekelt dat Hongarije een conservatieve democratische meerderheid heeft.

(Lees verder onder de tweet)

 

Hongarije eindigde noodwet “eerder”

Ondanks alle doembeelden over de Hongaarse Noodwet, was het uiteindelijk de zittende macht die zelf besloot om de wet te beëindigen. Toch is hiermee de kritiek op Hongarije niet verdwenen. Volgens minister Varga is de waarheid blijkbaar niet van belang als het om Hongarije gaat. Het uiteindelijke doel van de critici is om er een politieke agenda door te duwen. “Het huidige rechtstaatsmechanisme zal gekaapt blijven worden door bepaalde politieke belangen en gebruikt worden als ruilmiddel in politieke onderhandelingen.”

Volgens Varga is Hongarije niet het enige land met noodmaatregelen, maar krijgt het wel als enige kritiek. Wat [geen enkele criticus] begreep, is dat de realiteit te midden van hun plichtsgetrouwe herhalingen en onnauwkeurige beweringen, een ander verhaal te vertellen had,” zo meent ze. Hongarije eindigde de noodwet namelijk eerder dan andere landen. “Maar,” zo stelt ze, “het resultaat was een wirwar aan geluiden. Sommigen gingen droevig door met hun valse gehuil, anderen probeerden de werkelijkheid te verdraaien en weer andere vroegen zich empathisch af of de nieuwe realiteit het wel zou redden.”

“Gedirigeerd politiek offensief”

Varga verwacht niet dat valse verwijten zullen ophouden. Maar ze denkt wel dat meer mensen zullen zien dat de verwijten niet rijmen met ‘de werkelijkheid’. Over de beschuldigingen zegt ze het volgende: “In het geval van Hongarije, was er een gedirigeerd politiek offensief gelanceerd dat escaleerde in enkele dagen. Bestaande uit gecoördineerde argumenten en elkaar bevestigende inspanningen van met elkaar verbonden actoren. Deze keer hadden we geluk, de feiten wonnen… Andere overheden kunnen geloven dat zoiets hun niet overkomt. Maar ze hebben het fout.” De minister hoopt er daarom op dat in de toekomst “regels en wetten eerlijk zullen worden toegepast op iedereen.”