Hoofddoeken zijn voortaan principieel toegelaten in Gentse stadsscholen, aldus Het Nieuwsblad. Dat besliste de Gentse gemeenteraad dinsdagavond na een voorstel van N-VA, dat pleit voor een hoofddoekenverbod in scholen van de stad Gent. 

Het Grondwettelijk Hof besliste op 4 juni dat een hoofddoekenverbod wettelijk kan en dat een verbod dus geen schending is van de grondwet of het Europese mensenrechtenverdrag. Dit vonnis maakt het dus mogelijk voor scholen om een dergelijk verbod in te voeren, zonder dat ze daarbij moeten vrezen voor een rechterlijke veroordeling.

De Gentse N-VA-afdeling besloot daarom om opnieuw (ze deden dit in 2019 ook al) een voorstel in te dienen om hoofddoeken in Gentse stadsscholen te verbieden. Maar ondanks het feit dat het tegenargument van juridische weerslag niet langer van toepassing is, werd ook dit voorstel weggestemd door de gemeenteraad. Alle meerderheidspartijen (Open Vld, CD&V, Groen en Sp.a) stemden tegen. 

Diezelfde gemeenteraad werd wel een andere tekst goedgekeurd waarin werd opgenomen dat het vanaf nu de officiële richtlijn is dat middelbare Gentse stadsscholen in de regel levensbeschouwelijke tekens, dus ook hoofddoeken, toelaten. “Binnen het kader van wederzijds respect naar andere leerlingen en leerkrachten kunnen leerlingen in onze scholen levensbeschouwelijke tekens dragen”, klinkt het. 

N-VA-fractieleider in de Gentse gemeenteraad Anneleen Van Bossuyt reageert verbolgen. “Volgens het Gents stadsbestuur betekent neutraliteit van het onderwijs dat je hoofddoeken principieel moet toelaten in het onderwijs. Begrijpe wie begrijpen kan”, klinkt het op sociale media.

(Lees verder onder de tweet.)

Er is één uitzondering waarbij een schooldirecteur alsnog een hoofddoekenverbod mag invoeren, namelijk wanneer “het schoolklimaat dat vereist”, zoals wanneer er sprake is van groepsdruk om een hoofddoek te dragen. “Voor indoctrinatie, discriminatie en bekeringsijver is er geen plaats. Elke inbreuk die door de directeur is vastgesteld, kan aanleiding geven tot een tuchtmaatregel”, klinkt het nog.