Zorgnet-Icuro, de grootste zorgkoepel van ons land, pleit ervoor om het volledige zorgbeleid op één bestuursniveau te brengen. “Door de coronacrisis is het voor iedereen pijnlijk duidelijk geworden dat het huidige systeem op is”, zegt voorzitster Margot Cloet in een interview met De Tijd.

Sinds de zesde staatshervorming zijn bevoegdheden van het zorgbeleid verdeeld over het federale niveau en de gewesten. Zo is de federale overheid bevoegd voor de ziekenhuizen, terwijl de gewesten bevoegd zijn voor de rusthuizen. Tijdens de coronacrisis zorgde die versnippering vaak voor onduidelijkheid. Het testen van mogelijk besmette personen was bijvoorbeeld federale materie, maar het opsporen met wie een besmet persoon contact heeft gehad, is dan weer een bevoegdheid van de gewesten.

Financiering federaal

Volgens Icuro-topvrouw Margot Cloet is het beter om alle bevoegdheden op één niveau te brengen en ze kijkt daarvoor naar de gewesten. “Bij het overhevelen van de kinder­bijslag is voor dat niveau gekozen. Dat heeft gewerkt”, luidt het. “Het zou veel vlotter verlopen als alles in één hand zit. En minder geld kosten, dat we vervolgens elders kunnen gebruiken.” Wel pleit Cloet ervoor om de financiering federaal te houden en zo niet te raken aan de solidariteit tussen de deelstaten.

Ook politiek is er met de coronacrisis beweging ontstaan over een staatshervorming in de gezondheidszorg. N-VA, CD&V en Vlaams Belang pleiten net zoals Cloet al langer voor een volledige regionalisering. Er zijn echter ook stemmen die de gezondheidszorg opnieuw volledig federaal willen brengen. Onder meer bij minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld), Groen en sp.a klinkt dat geluid. Volgens de Icuro-topvrouw is herfederalisering echter geen goed idee. “Met de zesde staatshervorming is een evolutie in gang gezet die niet meer terug te draaien is”, besluit ze.