De Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) heeft het Gents stadsbestuur op de vingers getikt omtrent de verspreiding van anderstalige affiches over de lage-emissiezone (LEZ). De stad verspreidde die onder meer aan de ingang van moskeeën.

De Turkse en Arabische affiches bij een moskee in Gent. Foto: SCEPTR.
De Turkse en Arabische affiches bij een moskee in Gent. Foto: SCEPTR.

Het VCT boog zich over de zaak na klachten van N-VA en Vlaams Belang. Het oordeelde dat de stad Gent bij het gebruik van het Arabisch en Turks geen onderscheid heeft gemaakt naargelang de duur van het verblijf in de Vlaamse Gemeenschap. “De Stad Gent heeft in casu nagelaten om het gebruik van deze andere talen te beperken tot degenen die zich in eerste integratiefase bevinden en nog niet de gelegenheid hadden voldoende Nederlands te leren en te leren kennen”, staat te lezen in de beslissing. Volgens de VCT had het stadsbestuur de affiches ook kunnen ophangen in lokalen van de stad die verantwoordelijk zijn voor integratie in plaats van in moskeeën.

Gents gemeenteraadslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA) reageert tevreden op de beslissing. Als overheid mag je van alle nieuwkomers verwachten dat ze na de initiële integratiefase voldoende Nederlands kennen. Dat is de boodschap die we als lokale overheid klaar en duidelijk moeten brengen”, klinkt het bij haar. “Alle energie en middelen die men besteedt aan anderstalige communicatie met mensen die hier al lang wonen, zou men beter investeren in een omvattend actieplan Nederlands.”

Lees ook:

Gent: Ophef over Arabische en Turkse LEZ-affiches