Een kleine vraag van AfD-politicus Petr Bystron onthult een enorm belastingschandaal in Duitsland. Hoewel de Duitse Kanselier Angela Merkel meent alle vormen van racisme te bestrijden, blijkt de Duitse overheid juist onder haar racisme te financieren. Hiernaast blijkt een ontvangster van het geld, Ferda Ataman, ook nog eens voorstander van Antifa te zijn. De Amerikaanse president Donald Trump denkt er inmiddels aan deze beweging als terreurorganisatie te bestempelen

In de video zegt Bystron het volgende: “Vandaag vroeg ik de Bondsregering hoe de strijd tegen racisme rijmt met het feit dat regering miljoenen geeft aan racistisch en extremistisch handelende NGO’s? Daarvoor heb ik nu een geweldig voorbeeld gevonden. In antwoord op een kleine vraag van mij, moest de Bondsregering toegeven dat de federale kanselarij alleen al afgelopen jaar 200.000 euro aan het platform ‘Mediadienst Integratie’ en… nu komt de klap… meer dan één miljoen euro aan de ‘Nieuwe Duitse Mediamakers’ betaalde.”

(Lees verder onder de tweet)

https://twitter.com/tc_3438/status/1273566748218966017

Steun aan Antifa?

De AfD’er stelt dat de directrice van de ‘Nieuwe Duitse Mediamakers’, Ferda Ataman, keer op keer racistische opmerkingen maakte. Hiernaast deelt de vrouw ieder jaar ‘de Gouden Aardappel’ uit. Dit is een prijs voor de journalist die ‘het verkeerdst’ bericht doet over de multiculturele samenleving. De term ‘Aardappel’ is tegelijkertijd een racistisch scheldwoord voor autochtone Duitsers. Zoals te raden valt, is de prijs niet bedoeld als beloning.

Het gaat nog verder. Ataman blijkt namelijk voorstander van Antifa te zijn, zoals blijkt uit haar speech voor de ‘Bond van Antifascistes’. In de toespraak, genaamd ‘Geen pakt met nazi’s’, legde de directrice uit dat ze strijdt voor de antifascistische idealen. “Ik had nooit gedacht dat ik zou strijden om antifascisme sociaal geaccepteerd te maken,” zo stelde ze. Ook wees de directrice de – volgens haar – gevaren van de democratie uit. Ze zei: “Maar een van de belangrijkste lessen die volgens mij bij de herinnering vergeten wordt, is de les hoe gemakkelijk het fascisme aan de macht kan komen: de NSDAP en Adolf Hitler kwamen NIET door een ´machtsgreep´ of een gewelddadige putsch aan de macht. Hun opkomst was democratisch gelegitimeerd, door verkiezingen en coalities met gevestigde politici.”

De AfD-politicus Bystron is van mening dat de Bondsregering met een verklaring moet komen. Hij stelt: “Ik vraag het de federale regering nog een keer: Hoe kunt u het belastingbetaler uitleggen dat de kanselarij meer dan 1,2 miljoen euro aan racistische en vijandig tegenover Duitsland staande organisaties uitgaf, die ook nog de extremistische en militante Antifa huldigt.”