De Europese Unie wordt steeds veiliger in termen van terrorisme, zo blijkt uit een Europol-rapport. Van alle vormen van terrorisme, is separatistisch terrorisme het meest voorkomend. Deze vorm, samen met islamitisch terreur, is het afgelopen jaar alleen sterk gedaald. Extreemlinks- en extreemrechts-terreur is wel gestegen. Hierbij zijn daden van linkerzijde meer dan vier keer zo veel voorkomend als daden van rechterzijde. Opvallend genoeg besteedt het rapport toch buitengewoon veel aandacht aan rechts-extremisme.

In 2019 vielen er in de gehele Europese Unie slechts tien doden als gevolg van een terroristische aanval. Al deze doden, plus 26 gewonden, waren het gevolg van islamitisch terrorisme. De arrestaties die de autoriteiten deden waren dan ook voornamelijk in het kamp van de jihadisten. Toch zeggen deze cijfers niet alles over hoe de burger terrorisme ervaart. Nationale wetgevingen verschillen namelijk in wat geldt als terrorisme. Zodoende kan het zijn dat een misdaad veel aspecten van een terreurdaad draagt, maar wettelijk gezien geldt als een andere misdaad.

(Lees verder onder de tweet)

Links- en rechts-terreur

Het rapport toont aan dat geweld vanuit de politiek-extremistische hoek aan het toenemen is. In 2018 hadden links- en rechts-extremisme respectievelijk negentien terreurdaden en één terreurdaad op hun naam staan. In 2019 waren dit er al 26 en zes. Links-terrorisme staat hiermee boven jihadisme, gemeten aan het aantal incidenten. Arrestaties vonden dan ook veel vaker plaats in het linkerkamp dan in het rechterkamp. In vergelijking met vorige jaren was het aantal arrestaties zelfs verdriedubbeld. De grootste dreiging van links komt vanuit Griekenland, Italië en Spanje. In het geval van recht-extremisme komt het grootste gevaar vanuit Frankrijk en Italië.

Het rapport gaat bijzonder diep in op rechts-terrorisme. Zo stelt rapport dat er sprake is van een transnationaal, maar heterogeen netwerk dat online communiceert. Hierbij zijn er drie denkbeelden te onderscheiden die als radicaal gelden volgens Europol: mensen die geloven dat massamigratie de westerse cultuur bedreigt, mensen die geloven dat niet-Europese migratie de Europese demografie bedreigt en mensen geloven dat Europeanen superieur zijn aan andere volkeren. Onderdeel van deze ideologieën is bijvoorbeeld de extreem-rechtse Brenton Tarrant, die een complete moskee overhoop schoot in Nieuw-Zeeland. Mensen die geloven in een politieke wil tot demografische verandering gelden desondanks ook al als radicaal.