Afgelopen vrijdag (5 juni) maakte Europol de start van een nieuw ‘Europees Financieel en Economisch Misdaadcentrum’ bekend. Naar verwachting zal de nasleep van het coronavirus zorgen voor een stijging in financiële misdaad. Het misdaadcentrum moet helpen om effectief te reageren op deze stijging. Hoewel Europol naar eigen zeggen al ‘buitengewone resultaten’ boekt, blijft het moeilijk om criminele vermogens op te sporen. Meer dan 98% van deze vermogens blijven namelijk onder de radar. Ook hier dient het nieuwe centrum een helpende hand in te bieden.

Volgens uitvoerend bestuurder van Europol, Cathérine de Bolle, hebben criminelen opnieuw bewezen zich ontzettend goed te kunnen aanpassen. Volgens De Bolle biedt het coronavirus dan ook vele kansen voor de criminaliteit. Ze stelt: “De gevolgen van de Covid-19-pandemie hebben onze economie verzwakt en gezorgd voor nieuwe zwakheden vanwaaruit misdaad kan ontstaan. Economische en financiële misdaden, zoals verschillende vormen van fraude, witwasserij, intellectueel eigendomsmisdaad en valsemunterij, zijn een bijzondere bedreiging in tijden van economische crisis. Jammer genoeg, is dit ook de tijd dat misdaad het meest de kop op steekt. Het Europees Financieel en Economisch Misdaadcentrum zal Europol’s vermogen versterken om de wetshandhaving van lidstaten en partnerlanden te steunen om criminelen te bestrijden die een munt willen slaan uit economische tegenspoed.”

(Lees verder onder de video)

Hindernissen Europol

Het nieuwe centrum zal bemand worden door 65 internationale experts en analisten. Zij zullen constant financieel onderzoek uitvoeren om de reguliere opsporing een helpende hand te bieden. Hoewel het de Europese autoriteiten vaak lukt om bijvoorbeeld een crimineel netwerk op te rollen, lukt het meestal niet om de verborgen vermogens terug te vinden. Hierdoor is meer dan 98% van de criminele vermogens nog niet opgespoord. Dit kost de Europese economie jaarlijks 110 miljard euro.

Volgens De Bolle zijn er enkele hindernissen die het opsporen van de criminele vermogens in de weg staan. De twee belangrijkste gebreken hierbij zijn enerzijds het gebrek aan informatie, en anderzijds het gebrek aan het delen van informatie. Het nieuwe misdaadcentrum moet deze hindernissen verhelpen. Eerder lanceerde Europol al gelijksoortige centra. Hierbij ging het om terrorismebestrijding, ‘cybercriminaliteit’ en mensensmokkel.