De Europese Commissie heeft na maanden eindelijk gereageerd op de onthulling dat het EHRM uitpuilt van de leden van linkse NGO’s. Dat schrijft Valeurs actuelles. In die reactie draaide vicevoorzitter Věra Jourová (ALDE), die zelf banden heeft met George Soros, echter vooral om de hete brij heen. Volgens haar twijfelt de Commissie niet “aan de integriteit en de onafhankelijkheid van het Europees Hof voor de rechten van de mens”. 

De feiten kwamen aan het licht nadat het Franse magazine Valeurs actuelles medio februari een dossier uitbracht over het onderzoek van Gregor Puppinck van het European Centre for Law and Justice. Het onderzoek wees uit dat tientallen van de vastbenoemde rechters van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) voordien actief waren bij diverse linkse NGO’s, waaronder NGO’s van de linksliberale miljardair George Soros. De rechters behandelden daarbij ook zaken van hun eigen voormalige organisaties.

(Lees verder onder de tweet.)

Commissie “twijfelt niet aan integriteit en onafhankelijkheid EHRM”

Het EHRM heeft steeds nagelaten publiek te reageren op de onthullingen. Yonko Grozev, een van de meest genoemde namen in het onderzoek, werd zelfs benoemd tot afdelingsvoorzitter. Enkele dagen geleden antwoordde de Europese Commissie eindelijk op een schriftelijke vraag van EU-Parlementslid Jérôme Rivière (ID), daterend van februari.

De Franse rechtsnationalist vroeg of de onthullingen over de “grotendeels twijfelachtige instelling” de EU ertoe zouden kunnen aanzetten af te zien van de toetredingsonderhandelingen tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). In een reactie zei vicevoorzitter Věra Jourová (ALDE) dat de Commissie niet twijfelt “aan de integriteit en de onafhankelijkheid van het Europees Hof voor de rechten van de mens”.

“De toetreding van de Unie tot het EVRM is een prioriteit voor de Commissie. De EU wil toetreden tot het EVRM om het pan-Europese systeem voor de bescherming van de grondrechten te versterken. De toetreding is dan ook de hoeksteen van de totstandbrenging van een pan-Europese rechtsruimte; de burger en Europa als geheel zullen er baat bij hebben. De handhaving van de toetreding van de EU tot het EVRM wordt daarom als een prioriteit beschouwd”, aldus Jourová.

Banden tussen Soros en Jourová

Volgens Rivière was de respons van de vicevoorzitter “allesbehalve een antwoord”. “De reden is simpel: ze kent de invloed van George Soros, maar is er blij mee”, zegt Rivière.

Jourová lijkt zelf inderdaad nauw aan te leunen bij Soros. Zo vergaderde ze als Europees Commissaris drie keer met Soros en sprak ze op evenementen die mede door de Open Society Foundation van Soros georganiseerd werden. Ook schreef de Visegrad Post  dat “de banden tussen Jourová en het universum van Soros bekend zijn”.