In de Kamer worden vandaag twee resoluties besproken met betrekking tot het Israëlisch-Palestijns conflict. Deze komen er na lang lobbywerk van de linkse partijen met als drijvende krachten enkele parlementsleden van PS, Ecolo en Groen. De houding van het Vlaams Belang lijkt te zullen bepalen of de resoluties worden aangenomen.

De resolutie ingediend door de PS roept de Belgische regering onder meer op om de staat Palestina te erkennen als onafhankelijke staat. Verder wordt ook gevraagd de erkenning door de Verenigde Staten van Jeruzalem als hoofdstad van Israël te veroordelen. De resolutie van Groen-Ecolo vraagt dan weer een veroordeling van de door de Israëlische regering aangekondigde annexatie door Israël van de Westelijke Jordaanoever.

Volgens het Nederlandse Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) zouden meer dan duizend parlementsleden uit 25 Europese landen de voorbije weken een open brief ondertekend hebben, waarin zij stelling nemen tegen het vredesplan van de Amerikaanse president Trump en het voornemen van de Israëlische regering om delen van de Westelijke Jordaanoever onder Israëlisch recht te stellen. De politici zeggen zich “ernstig zorgen” te maken over de gevolgen van de Israëlische plannen en roepen op tot “evenredige consequenties” als Israël inderdaad overgaat tot annexatie.

BDS-activist Simon Moutquin (Ecolo) tevreden

In het Belgische Parlement gaat men nog een stap verder dan een brief. Daar ontwikkelde zich de voorbije maanden rond dit thema alvast een coalitie op links, met vooral Ecolo-Groen en de PS als motor. Beide fracties zijn er in elk geval in geslaagd om de resoluties op de agenda van de plenaire vergadering te krijgen.

Eén van de mede-indieners van de resolutie van Ecolo-Groen is Simon Moutquin. Het is een vrij onbekend parlementslid, maar zéér actief in de BDS-beweging waar hij ook co-secretaris was van de Belgische afdeling. BDS is een organisatie die onder meer door het Duits parlement nog recent werd veroordeeld als “antisemitisch”. Noch Ecolo noch Groen hebben BDS – een afkorting voor de beweging ‘Boycott, Divestment and Sanctions’ – tegen Israël officieel goedgekeurd. Maar Ecolo’s keuze voor Simon Moutquin bovenaan een kieslijst leverde hem in elk geval wel een zitje op in het Federale Parlement.

BDS-lobby op hun wenken bediend

De indieners van de Ecolo-Groen resolutie waaronder ook Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt verzoeken de Federale regering onder meer om initiatieven te nemen om een annexatie door Israël van de Palestijns gebieden, of een deel hiervan, te voorkomen.

Maar ook de BDS-lobby blijkt op hun wenken bediend, want tegelijk wordt gevraagd aan de regering “om een voortrekkersrol te spelen om te komen tot het opstellen van een lijst van ambitieuze en effectieve tegenmaatregelen, die een antwoord zijn op elke Israëlische annexatie van bezet Palestijns gebied”. Met andere woorden een mogelijke boycot van Israëlische producten behoort dus tot de mogelijkheden.

Volgens de Jerusalem Post zou de resolutie ter ondersteuning van de sancties tegen Israël, die eerder deze maand met een ruime meerderheid in commissie werd aangenomen, naar alle waarschijnlijkheid vlot ook een meerderheid halen in de plenaire vergadering. De resolutie over de erkenning van een Palestijnse staat, dewelke met slechts één stem op overschot werd aangenomen in de Commissie Buitenlandse Zaken, sneuvelt mogelijk nog in de plenaire vergadering.

Vlaams Belang heeft sleutel erkenning Palestina in handen 

De houding van de N-VA, maar meer nog die van het Vlaams Belang, zal bepalend zijn voor de resolutie over de erkenning van Palestina. Men mag er vanuit gaan dat men bij N-VA wel twee keer zal nadenken, vooraleer men de Joodse achterban in Antwerpen van partijvoorzitter De Wever en Kamerlid Freilich op korte tijd opnieuw voor het hoofd stoot.

Maar in deze resolutie, die in commissie enkel gesteund werd door alle linkse partijen én het cdH, heeft in de praktijk wellicht het Vlaams Belang de sleutel in handen, zoals dat overigens wel vaker gebeurde deze legislatuur. De voormalige “Zweedse” coalitiepartijen (CD&V, MR, Open Vld en N-VA) hebben zich eensgezind tegen de erkenning gekant, maar beschikken niet meer over een meerderheid. Veel lijkt af te hangen van het Vlaams Belang. Indien de partij zich zou onthouden, kan de resolutie er alsnog doorkomen.