Nu de Raad van State deze week een advies heeft uitgebracht over de amendementen op de versoepeling van de abortuswet, komt het voorstel opnieuw op de agenda van de Kamer. Volgens Belga zou de stemming zelfs nog voor het zomerreces kunnen plaatsvinden.

Een linkse tot radicaal-linkse ‘abortuscoalitie’ wil de abortustermijn optrekken van 12 naar 18 weken, wanneer een ongeboren baby al voetjes, handjes en nageltjes heeft en circa 20 cm groot is. Verder voorziet het voorstel ook in een inperking van de bedenktijd – om impulsieve beslissingen rond levensbelangrijke zaken te beperken – van zes dagen naar 48 uren. Bij dringende medische reden hoeft er zelfs geen bedenktijd gerespecteerd te worden. Collectieve gewetensclausules die voor een hele instelling gelden, worden verboden. Een abortus zou zo een gewone medische handeling worden, iets wat haaks staat op het principe dat een arts een abortus kan weigeren. 

Vertragingsmanoeuvres

In maart werd de stemming over het voorstel uitgesteld na een amendementen van de christendemocraten. Zij stellen onder meer een verbod op abortus voor omwille van redenen die te maken hebben met het geslacht van het kind. De Raad van State acht zo’n verbod legitiem. Ook N-VA en Vlaams Belang kantten zich destijds fel tegen de drastische versoepeling. De amendementen en adviezen zijn echter vooral vertragingsmanoeuvres. In het parlement kan de versoepeling op een stevige meerderheid rekenen.

Nog voor het zomerreces van het parlement zou de stemming kunnen plaatsvinden. Mogelijks wordt de goedkeuring van het huidige voorstel nog verhinderd door een akkoord in het kader van de regeringsvorming. Tegenstanders CD&V en N-VA zijn daar immers nog steeds bij betrokken.