Na berichtgeving op RTBF eerder deze avond bevestigen ook andere Vlaamse en Franstalige media dat het Brussels Parket een opsporingsonderzoek – een vooronderzoek door de procureur des Konings – heeft geopend naar de levering van meer dan 15 miljoen mondmaskers door het Luxemburgse AVROX.

Parketwoordvoerder Denis Goeman bevestigt dat in juni een opsporingsonderzoek geopend werd naar de vennootschap Avrox. Eén en ander zou het gevolg zijn van een proces-verbaal dat werd opgesteld door de Centrale Dienst voor de bestrijding van Corruptie. Dat is een dienst van de Federale politie die zich onder meer bezighoudt met onderzoek naar omkoping in de context van overheidsopdrachten.

Het onderzoek is slecht nieuws voor minister van Defensie Goffin, die deze week woensdag in de Kamer nog hard uithaalde naar iedereen die kritiek had op het dossier.

Klacht bij federale interne audit

Het proces-verbaal en het onderzoek gebeurt in navolging van een brief die door één van de bedrijven – dat zich ernstig benadeeld voelde in de aanbestedingsprocedure – begin juni werd gestuurd aan de Federale Interne Audit dienst. Dat is een onafhankelijke dienst die is ondergebracht bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

In die brief schrijft het bedrijf, dat liever niet met naam en toenaam in de pers wil verschijnen, het volgende: “Hierbij willen we graag dat uw diensten een diepgaand onderzoek uitvoeren naar de aanbesteding vermeld in het gedeelte waarop mijn bedrijf had geantwoord. Het lijkt ons vandaag inderdaad duidelijk dat de gunning van dit contract tal van onregelmatigheden heeft gekend.

Het bedrijf windt er geen doekjes om: “Na tijdig ons dossier te hebben toegezonden, heeft Defensie ons op 6 mei laten weten dat ons aanbod niet is geselecteerd vanwege: ‘kwalitatieve selectie: geen cijfers en geen referenties verstrekt’.” Dat wordt echter formeel betwist, “aangezien ons dossier de gevraagde cijfers en referenties bevat, zoals u in de bijlage zult zien.”

NBN-wasnormen

Het afgewezen bedrijf toont zich diep ontgoocheld en schrijft letterlijk: “Hoe kan ons eigen Ministerie van Defensie in tijden van economische crisis dit belangrijke contract fatsoenlijk gunnen aan een Luxemburgse brievenbusfirma?” Verder worden ernstige vragen geuit over de correctheid van de technische referenties van Avrox.

De discussie over de manier waarop de mondmaskers van Avrox dienen onderhouden te worden én waarbij de bevolking wordt aangeraden om maximaal op 30°C te wassen en met de hand, was de druppel die de emmer deed overlopen. Tenslotte vraagt men zich nog af hoe het mogelijk is dat de gekozen en geleverde maskers niet voldoen aan de NBN-wasnormen.

Zou het, zowel budgettair als economisch, niet verstandiger zijn geweest om samen te werken met verschillende Belgische leveranciers die de vereiste deadlines konden halen?
Eerder deze week beten zowel minister van Goffin als Avrox zelf nog van zich af. Ze blijven vasthouden aan de stelling dat de Avrox-mondmaskers wel degelijk beantwoorden aan de NBN-norm.

Avrox niet op de hoogte van onderzoek

Avrox zelf reageerde via het persbureau Belga en beweert niet op de hoogte te zijn van het onderzoek: “Het parket is onafhankelijk en heeft het recht om alle onderzoeken te doen die het nuttig acht. Avrox heeft niks te verbergen en staat volledig ter beschikking van de gerechtelijke autoriteiten.”

Avrox zegt er alle vertrouwen in te hebben en stelt dat het niets te verbergen heeft. Tot slot benadrukt het nog “dat het parket aangeeft dat na een eerste analyse geen enkel element van misdrijf kon worden geconstateerd.”