CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert is geen fan van het cordon sanitaire. In een interview met de Krant Van West-Vlaanderen zegt hij dat een coalitie met het Vlaams Belang moet kunnen, alsook één met PVDA. “Als je die mensen blijft negeren, dan dreigt een groot gevaar. Dan kan de samenleving zelfs uiteenvallen”, klinkt het bij hem.

Bogaert pleit niet voor een het actief doorbreken van het cordon sanitaire maar hij vindt wel dat een coalitie met het Vlaams Belang moet kunnen. En ook met de PVDA. “Één op drie zou op Vlaams Belang of PVDA stemmen. Als zoveel mensen voor die partijen stemmen, dan moet daarmee gesproken worden. Dat is politieke inclusiviteit”, zegt de CD&V’er. Wel voegt hij er aan toe dat het ook aan Vlaams Belang en PVDA zelf is om een coalitie mogelijk te maken. “Die partijen zullen respect moeten tonen voor de waardigheid van élke mens. In beleid én in woorden”, luidt het

Het CD&V-Kamerlid denkt dat besturen het beste middel is tegen extremisme. “Als een partij toetreedt tot een coalitie, dan moet die wel nuances leggen, milder worden en rekening houden met anderen”, zegt hij.