Terwijl alle Belgen die 75 jaar of ouder zijn hun mondmasker mochten afhalen bij de apotheek, verscheen gisteren in een reeks door AVROX uitgekozen media een opmerkelijk media-offensief. SCEPTR diende vorige week reeds een aanvraag in tot interview, maar werd afgescheept: “Ik kan u echter al meedelen dat een interview niet mogelijk zal zijn op korte termijn.”

Gisterenmiddag kwamen de Belgische industriefederaties Creamoda, Febelsafe en FBT opnieuw met een niet mis te verstande waarschuwing. Het gebruik van de zogenaamde ‘Zilver Nano Technologie’ werd levensgevaarlijk genoemd, omwille van de nanopartikels in de mondmaskers die mogelijk zouden vrijkomen. “Levensgevaarlijk én niet goed voor milieu”, was het oordeel van de Belgische industrie.  

Mediaoffensief

Zoals gezegd was SCEPTR niet welkom op het mediaoffensief dat plaatsvond via AKKANTO, het communicatiebureau dat door AVROX wordt ingeschakeld om met de pers te communiceren. Nadat we eerst een naamloos en niet ondertekend e-mailbericht ontvingen kregen we vandaag een verklaring van Julien die enerzijds meldt dat ze fungeren als eerste contactpersoon voor de pers, maar er tegelijk aan toevoegt: “We hebben geen mandaat om te fungeren als woordvoerder, maar zullen uw eventuele vragen zo snel mogelijk doorsturen aan de bevoegde personen bij Avrox.”

Directeur van AVROX Brice Marco Erniquin,  ging voor de verzamelde geselecteerde kranten gewillig op de foto en stond interviews toe. Dat is opmerkelijk want sinds het losbreken van de mondmaskerheisa probeerde Erniquin zich vooral onzichtbaar te maken, door onder meer zijn Linked-In profiel te verbergen. Tevergeefs, want wie goed zoekt vindt het nog terug onder de naam Brice Marco E. Ook de minderheidsaandeelhouder Laurent Xavier Lionel Héricord – over wie je op het internet nauwelijks iets zichtbaar kan terugvinden – was op de afspraak.

Vraag van 1 miljoen: Hoe kwam AVROX bij Defensie?

Als we vandaag, na de waarschuwing die in de pers verscheen, opnieuw aandringen voor een persoonlijk antwoord van het bedrijf blijft het antwoord hetzelfde. Terwijl een interview vorige week niet op korte termijn mogelijk zou zijn, klinkt het nu: “U zult begrijpen dat er zeer veel interesse is vanuit de media om vertegenwoordigers van Avrox te kunnen spreken. Er moesten dus keuzes gemaakt worden en vandaar dat we niet onmiddellijk bij u zijn teruggekomen.”

Op de kritische vragen die we eerder via e-mail hadden verstuurd nog steeds geen antwoord, maar daar blijkt een verklaring voor: “Zowel meneer Hericord als meneer Erniquin zijn nog steeds dagelijks bezig met de opvolging van de levering van de maskers en kunnen zich niet voor onbepaalde tijd vrijmaken.”

Wie de kranteninterviews naleest zal vaststellen dat er weinig verheldering kwam rond de meest prangende vraag – namelijk hoe AVROX in contact kwam met defensie. Misschien was dat omdat de vraag simpelweg niet werd gesteld; of omdat journalisten die deze vraag wilden stellen helaas niet door de selectie kwamen.

Tussenpartijen

De voorbije weken schakelde AVROX zowel in Luxemburg, met het bedrijf OXYGEN, als in ons land via ACCANTO telkens lokale communicatiebureaus in die schijnbaar een buffer vormen tussen media en de bedrijfsvoerders.  Via het Luxemburgse bedrijf OXYGEN kregen we géén enkele reactie op onze vragen per e-mail. En ook via AKKANTO moeten we het stellen met de officieel verstuurde persberichten én de excuses van AKKANTO, dat aangeeft  “geen mandaat te hebben om woordvoerder te zijn namens AVROX”.  Maar het bedrijf kondigt wel aan onze vragen te zullen doorsturen naar de verantwoordelijken van AVROX. Met enig gevoel voor humor en cynisme lijkt het erop dat AKKANTO dus hoofdzakelijk als “brievenbus” fungeert tussen AVROX en de pers.

Nanozilver

De 3 Belgische Industriefederaties zijn duidelijk niet overtuigd door AVROX. Uit informatie die ze konden inkijken blijkt dat de 15 miljoen mondmaskers die door AVROX geleverd werden, zouden zijn behandeld met een ‘nano zilver anti bacteriële finish’. Deze eindbehandeling met zilverionen op textiel werd oorspronkelijk ontwikkeld voor medische toepassingen. Later is men deze techniek ook gaan toepassen op allerhande textielproducten voor dagelijks gebruik, om onder andere slechte geurtjes tegen te gaan.

Volgens de Belgische industriefederaties blijft het gebruik van antibacteriële biocides zeer omstreden. Er zouden immers superbacteriën (resistent aan de meeste antibiotica) kunnen ontstaan bij overmatig verkeerd gebruik en waterzuiveringsinstallaties dreigen niet meer te kunnen werken. Volgens Jo Van Landeghem, Quality Manager van Creamoda, wordt in de textielwereld algemeen aangenomen dat dit bij textiel behandeld met zilver volledig vrijkomt binnen de 2 jaar, en dat 60% vrijkomt na 10 was beurten. Omdat Biociden geen onderscheid maken tussen goede of slechte bacteriën vormt dit een risico voor mens en milieu.

Daarenboven zouden deze maskers, wanneer ze behandeld zijn met nanozilverpartikels, een extra risico inhouden omdat deze deeltjes zo klein zijn dat ze zelfs in lichaamsdelen en cellen kunnen indringen waar deze normaal niet thuishoren. Daarom raden landen zoals Zweden het gebruik ervan af in producten voor dagelijks gebruik en in niet medische toepassingen. Ook de Duitse milieuorganisatie BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) is diezelfde mening toegedaan omdat biocides finaal onherroepelijk terug in het milieu belanden zodra deze textielproducten einde levensduur zijn. 

Informatieplicht

Aangezien het gebruik van biociden strikt gereglementeerd is moeten de bedrijven de consumenten ook verplicht informeren over de risico’s verbonden aan de producten en dus heeft élke consument het recht om aan de fabrikant informatie te vragen over het behandeld voorwerp. De leverancier moet deze kosteloos binnen 45 dagen verstrekken. Als u zich dus zorgen maakt kan u met andere woorden steeds een mailtje sturen naar de leverancier.

Van Landeghem zegt vooral verbaasd te zijn hoe onzorgvuldig met de veiligheid van de bevolking wordt omgegaan. Volgens hem houdt een textiel mondmasker, behandeld met een biocide zoals zilver, een potentieel risico in voor de gebruiker wegens het langdurig huidcontact met de mond/lippen/aangezicht en omwille van het risico dat de met biocide behandelde textielvezels die vrijkomen riskeren in de longen te belanden bij het inademen.

Reactie via AKKANTO

Er was géén persoonlijke reactie te verkrijgen van AVROX, maar het haalt hard uit naar Creamoda via hun communicatiebureau. Hoewel het persbericht een initiatief is van de drie federaties moet vooral Creamoda het ontgelden: “Creamoda verliest alle geloofwaardigheid met deze nieuwe ongegronde aanval. Het is niet de eerste keer dat Creamoda AVROX of de procedure van de autoriteiten voor het kopen van herbruikbare maskers aanklaagt.”

Volgens AVROX gaat het om “frustratie omdat ze er niet in zijn geslaagd om een contract met België te onderhandelen”. Ter herinnering: Creamoda zou zich tijdens haar onderhandelingen met de regering kunnen inzetten voor de levering van 1,2 miljoen maskers medio juni en probeerde de federale regering haar eigen voorwaarden op te leggen.

Geen vuiltje aan de lucht

Volgens Avrox is de bewering over de nanodeeltjes “volkomen onjuist”. Het verwijst hiervoor naar Dupont, de maker van de Silvadur-technologie die “bevestigde dat er geen nanodeeltjes zijn”. Voor AVROX heeft “dit volkomen bedrieglijke en valse argument daarom geen reden tot bestaan” en voldoen de maskers van AVROX aan alle internationale, Europese en nationale normen. “Zo simpel is het”, luidt het.

Nog volgens AVROX heeft de Belgische Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Directoraat-generaal Milieu, “uitdrukkelijk bevestigd dat de gebruikte technologie met betrekking tot de menselijke gezondheid en toxicologie, geen gezondheidsrisico vormt” en kunnen ze dus op de Belgische markt gebracht kunnen worden.

AVROX dreigt met juridische stappen tegen Creamoda

AVROX doet de waarschuwingen dus af als “niet-geverifieerde geruchten die het vertrouwen van de Belgische burger in de efficiëntie van de maskers uithollen en daardoor de volksgezondheid zouden kunnen schaden”. “AVROX behoudt zich het recht voor om Creamoda aan te klagen voor leugens en laster”, klinkt het.