Uit een artikel van de Neue Osnabrücker Zeitung blijkt dat het slecht gesteld is met de taalkennis van Duitse asielzoekers. Van de migranten die namelijk de taaltest doen, haalt 45,7% van de deelnemers een onvoldoende. Met de herkansers is het nog slechter gesteld. Daar haalt 77,6% een onvoldoende. De taaltest maakt verplicht onderdeel uit van de ‘Duitse integratiecursus’. Volgens AfD-politicus René Springer zijn de onvoldoendes een teken van een ‘gebrek aan wil tot integratie’.

In totaal haalden zo’n 62.000 participanten niet het B1-niveau. Dit niveau houdt in dat de deelnemer in staat is tot voeren van een simpel gesprek. In 2019 deed zich precies hetzelfde probleem voor. Toen werd het Federale Bureau voor Migratie en Vluchtelingen verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten. Betere inspecties werden beloofd, maar blijken voorlopig nog zonder resultaat. Ook bleek dat er in 2019 een groep leraren was die de asielzoekers simpelweg liet slagen zonder B1-niveau. Toch kon zelfs dit de slechte resultaten niet verbergen.

(Lees verder onder de tweet)

https://twitter.com/InfoMigrants/status/1273233683080777733

“Migranten missen leercultuur”

De resultaten zijn er de afgelopen jaren een stuk slechter op geworden. Dit jaar sloot namelijk 77,6% van de herkansers de taaltoets met een onvoldoende af. In 2017 was dit nog maar 65,7%. Ironisch genoeg, is het budget voor taalonderwijs aan migranten in een korte tijd verdriedubbeld. De Duitse staat gaf immers in 2015 nog maar 269 miljoen euro hieraan uit. In 2018 was dit al gestegen naar 874 miljoen euro.

In de Duitse politiek kwam er stevige kritiek vanuit het conservatieve ‘Alternative für Deutschland’. AfD-parlementariër René Springer stelt: “Het is niet te accepteren, dat de, door de belastingbetaler gefinancierde, integratieprogramma’s van honderden miljoenen in het honderd lopen. De hoge uitvalpercentages van de afgelopen jaren tonen aan dat veel migranten de noodzakelijke ‘leercultuur’ of de wil om te integreren missen. Het doel moet zijn dat immigratie op zo’n manier verloopt, dat het een herkenbare meerwaarde voor onze samenleving biedt.